Doel

Zorgen voor meer biodiversiteit in de landbouw, met oog voor het verdienmodel van de boer.

Thema’s

Living Lab Fryslân werkt met jaar- en subthema’s. In 2023 is het thema: Groenblauwe dooradering.

Vanuit de thema’s wordt verbinding met andere partijen gezocht, worden bijeenkomsten georganiseerd en bijv. posters ontwikkeld. Het uiteindelijke doel is om bewustwording en gedragsverandering te realiseren, mét concreet resultaat.

Over het Living Lab

Onze onafhankelijke stichting bestaat vanaf oktober 2016. Living Lab Fryslân is gestart als spin-off van burgerinitiatief Kening fan e Greide, met medewerking van verschillende organisaties en boeren. Provinsje Fryslân heeft het initiatief genomen om een ‘Living Lab voor natuurinclusieve landbouw’ te ondersteunen. Het Living Lab helpt (groepen van) boeren en anderen om de bedrijfsvoering zo in te richten dat deze bijdraagt aan een rijke biodiversiteit en een goede boterham.

De volgende animatie maakt duidelijk wat onze werkwijze is.

De volgende 7-minuten lange film maakt duidelijk wat natuurinclusieve landbouw is.Video natuurinclusieve landbouw

Benieuwd naar het verhaal achter ons logo? Hier leest u er meer over.

Gerelateerd aan:
Landbouw Adviespool Fryslân

Maak kennis met de Landbouw Adviespool

Onze nieuwsbrief ontvangen?