Kansen en belemmeringen volgens aanwezigen Inspiratiebijeenkomst op 5 mrt jl.

Op 5 maart jl. organiseerden we een Inspiratiebijeenkomst: Samenwerking Melkveehouderij – Akkerbouw in Munnikezijl i.s.m. SPNA Agroresearch en Vereniging Circulair Friesland, er waren maar liefst 70 aanwezigen. Dit was een afsluitende sessie na een cursus van vier avonden.

Op de avond is een aantal aanwezigen geïnterviewd over de KANSEN en BELEMMERINGEN die zij zien. In bijgevoegde link kunt u horen hoe boeren, marktpartijen en het onderwijs tegen deze materie aankijken.

Met medewerking van Johnny Van Eijden, Tjalling Huisman van Van Hall Larenstein, Tabe Bruinsma van YnBusiness, Klaas de Vries en Arjen Bijsterveld van Profytodsd Gewasbescherming.

De video is met dank aan Van Hall Larenstein tot stand gekomen.