28 juni: bijeenkomst studiegroep Natuurinclusieve Stal

Voor het eerst sinds maanden was het weer mogelijk om als studiegroep fysiek samen te komen. Met een kleine 25 studiegroepsleden en geïnteresseerden was de opkomst was dan ook groot op de Dairy Campus in Leeuwarden.

Na een voorstelronde kreeg Paul Galama (WUR) het woord. Hij presenteerde de recente ontwikkelingen en lichtte een tipje op van de tussenresultaten – er waren nog geen eindresultaten – van de emissiemetingen van de verschillende vloersystemen gericht op de primaire scheiding van mest en urine. Een korte blik op zijn presentatie lees je hier.

Een bezoek aan de milieustal kon natuurlijk niet uitblijven. De door Paul Galama gepresenteerde testmethodes waren daar in de praktijk te bekijken en er was ruimte voor vragen en interactie.

Het volledige verslag van deze bijeenkomst lees je hier.