3e editie van Kenniscarrousel

Gisteren vond onze jaarlijkse Kenniscarrousel plaats, voor het derde jaar op rij. Dit keer was het onderwerp Blik op de Toekomst.

 

Roy Meier, voorzitter NAJK was onze plenaire spreker ’s ochtends. Hij blikte terug op het verleden en welke lessen we daar voor de toekomst uit kunnen leren. Daarna volgde een vraaggesprek met jonge boeren over hun blik op de toekomst. Bokke Stremler en Wieke Marije Bakker hebben alle twee moeite met de continue verandering van wet- en regelgeving, maar zijn zo bevlogen over het boer-zijn dat ze hun beroep met passie blijven uitvoeren. Ook al is hij bij hen de gedachte ook wel eens gepasseerd om elders op de wereld boer te worden.
Daarna volgden de workshoprondes. Een aantal vond buiten plaats en een aantal binnen. We konden ons geen beter weer wensen, dus dat kwam voortreffelijk uit. ☀️😎
De workshops gingen over de volgende thema’s:
– Eiwitgewassen 🌱
– Biodiverse melk 🌼
– Beweiding 🌿
– Precisielandbouw 🌾
O.a. kwam stikstofreductie door middel van natuurinclusief boeren aan bod. Geen of minder N-kunstmest en  minder krachtvoer aankopen, hoe realiseer je dat? Het is immers beter voor de natuur en het scheelt behoorlijk in de portemonnee!

Derde helft

Daarna volgde het stamppotbuffet. Wederom bleek ook bij deze bijeenkomst dat de 3e helft van wezenlijk belang is. Toen zijn er mooie kruisbestuivingen ontstaan en een aantal vragen bij de Landbouw Adviespool ingediend.