Afscheid Albert Formsma

Afgelopen woensdag 2 september nam onze contactpersoon van de provinsje Fryslân, Albert Formsma (senior beleidsadviseur Landbouw), afscheid. Hij gaat met pensioen. Wij danken Albert voor de fijne en constructieve samenwerking in de afgelopen tijd. Als dank hebben we hem het 1e

exemplaar van onze poster Natuurinclusieve landbouw overhandigd. Op deze poster maken we in 1 oogopslag elementen van NIL en de toepassing daarvan voor de melkveehouders inzichtelijk. De foto’s bij de verschillende onderdelen zijn bij Friese boeren gemaakt.

We hebben de verschillende onderdelen opgedeeld in:

  1. Natuur- & Landschapsbeheer
  2. Sluiten kringlopen
  3. Functionele agrobiodiversiteit.

As. maandag krijgen de agrarische collectieven elk een aantal posters overhandigd die zij aan de boeren binnen hun collectief gaan verspreiden.

Als u ook interesse in een poster heeft kunt u een bericht sturen naar info@livinglabfryslan.frl. Wij maken binnenkort de verspreidingslocaties bekend waar u een exemplaar kunt afhalen. Wanneer wij een poster op moeten sturen dan zijn de verzendkosten voor uw eigen rekening.