Brûsplak Rûge Dong

24 mei 2022 13:30 - 16:15

Wanneer

24 mei 2022 13:30 – 16:15

Organisator

Living Lab Fryslân en Grutsk op ús greidefûgels

Details

Beschrijving

Op 24 april vindt op het bedrijf van Marten de Jong in Baaium de veldbijeenkomst Rûge Dong plaats. In maart is hierover een online bijeenkomst gehouden met informatie vanuit de wetenschap, praktijk en vanuit een mozaïekregisseur. In deze fysieke bijeenkomst kijken we naar de verschillen en overeenkomsten tussen de diverse manieren van bemesten in relatie tot de bodem en weidevogels.

Boer Marten de Jong heeft een aantal stroken anders bemest, met wormenspecialist en onderzoeker aan de RUG Jeroen Onrust gaan we vervolgens het veld in om te kijken wat we hier van terugzien in relatie tot het bodemleven.

Jeroen Onrust (RUG): "Ik zal de deelnemers meenemen in de wereld van de regenworm. Welke soorten zijn er, hoe herken je ze en waarom is het belangrijk om naar verschillende soorten regenwormen te kijken? Regenwormen spelen een belangrijke rol in de bodem, maar ook als voedselbron voor allerlei dieren waaronder weidevogels."

Ook onze inhoudelijke specialist Anne Jansma gaat met een groep het veld in. Halverwege de bijeenkomst wisselen we. Na afloop is er tijd om met elkaar bij te praten en waar mogelijk verbindingen te leggen.

Deze bijeenkomst is tevens de startbijeenkomst van de campagne Grutsk op ús greidefûgels waar dit jaar ook het thema 'Rûge dong' is.