Brûsplaksessie natuurinclusieve (ver)pacht

07 december 2022 14:00 - 16:45

Wanneer

07 december 2022 14:00 – 16:45

Waar

Mts. M.B. en E.A. de Jong en A.E. Terwisscha van Scheltinga

Bekijk op de kaart

Organisator

Living Lab Fryslân

Details

Beschrijving

Van de totale oppervlakte aan landbouwgrond wordt in Fryslân maar liefst 40% verpacht! Om meters te maken richting natuurinclusieve landbouw rijst de vraag: Kun je natuurinclusieve landbouw vertalen in pachtvoorwaarden?

Natuurinclusieve (ver)pacht is dit jaar dan ook het hoofdthema van Living Lab. Inmiddels hebben we drie bijeenkomsten rondom dit thema georganiseerd, nl.:

  • Januari: Expertmeeting
  • April: Brûsplakbijeenkomst natuurinclusieve (ver)pacht waar alle doelgroepen bij aanwezig waren. De bijeenkomst in het kerkje te Friens is opgenomen, klik hier om de sessie terug te kijken.
  • Juni: Veldbijeenkomst in Eagum.

Tijdens de volgende bijeenkomst, in december, presenteren we u concrete tools om met dit thema verder te komen. De demo van de online tool die gepresenteerd wordt, door de organisatie Biodiversity in Business, is nog niet helemaal af. U kunt dan ook uw bevindingen, aanvullingen en verbeteringen doorgeven. Dit is dus een moment waarop een preview getoond wordt en de doelgroep bevraagd wordt naar de wensen en behoeften, zodat er uiteindelijk een tool opgeleverd wordt waar u iets aan heeft. Uiteraard kunnen niet alle wensen in de tool worden opgenomen.

Na gesprekken met de verschillende doelgroepen wordt de tool afgebouwd en naar schatting kunnen we de uiteindelijke versie in maart - april aan u presenteren.

In deze bijeenkomst komt aan bod:

  • Living Lab Fryslân - Gezamenlijke aanpak thematische benadering en preview praatplaat natuurinclusieve verpacht.
  • Rentmeester Michiel de Koe over de laatste stavaza rondom dit thema.
  • Melkveehouder Marten de Jong vertelt over zijn ervaring met pacht en tips & tricks vanuit de pachter.
  • Arjan Hesselink van de Provinsje Fryslân vertelt over de rol van de provinsje Fryslân m.b.t. dit onderwerp, hoe dit onderwerp wordt geagendeerd en nu al wordt toegepast.
  • Presentatie en demo van de tool 'Pachttotaal'. In de presentatie is ook aandacht voor de community die met dit onderwerp te maken heeft.