Brûsplaksessie: rûge dong

08 maart 2022 13:00 - 14:30

Wanneer

08 maart 2022 13:00 – 14:30

Waar

Online

Organisator

Living Lab Fryslân

Details

Beschrijving

Wat is de invloed van ‘rûge dong’ oftewel ruige mest op de bodem en het bodemleven en wat is het belang en de meerwaarde van ruige mest in het weidevogelbeheer? Waar moet je de ruige mest uitrijden en wat is idealiter het beste tijdstip vanuit weidevogeloogpunt? En welke alternatieven zijn er voor ruige mest? Deze en nog veel meer vragen komen aan bod tijdens deze online themabijeenkomst.

Aan het woord komen:

 • Tim Visser – ecoloog en onderzoeker aan de WUR
  Hij vertelt vanuit wetenschappelijk oogpunt en over de resultaten van zijn onderzoek over de ruige mest en
  alternatieven.
 • Henk Oud - mozaïekregisseur en adviseur van de Landbouw Adviespool
  Henk vertelt vanuit zijn expertise over de praktische toepassing van rûge dong. Waarom is dit zo belangrijk
  voor de bemesting van het land, welke meerwaarde levert het op en waar moet je rekening mee houden?
 • Jelte Bakker - melkveehouder uit Ginnum
  Hij vertelt vanuit zijn praktijkervaring over het gebruik van ruige mest om op zijn percelen meer weidevogels
  te helpen om de kuikens uit te laten vliegen

Tijdens deze bijeenkomst is er voldoende tijd voor het stellen van vragen en het voeren van een inhoudelijke dialoog.

Voor wie?
Bent u boer, beleidsmaker of elders werkzaam in de keten?
Dan bent u van harte welkom om aan te sluiten.

Aanmelden
Dat kan door hieronder te klikken

Vervolg
Op 24 mei a.s. van 13:00 - 15.30 uur vindt een veldexcursie met dit thema plaats in Baaium.
Hierover volgt later meer op onze site en social kanalen. Je kunt je alvast aanmelden door een mail te sturen naar info@livinglabfryslan.frl