Wanneer

16 maart 2022 20:00 – 22:00

Organisator

Living Lab Fryslân

Details

Beschrijving

Voor een veehouder is vanuit de kringloopgedachte het verbouwen van voedergewassen al dan niet in samenwerking met een akkerbouwer interessant. Ook vanuit het perspectief van de akkerbouwer zitten er voordelen aan het samenwerking met een melkveehouder. De komende periode organiseren wij als Living Lab Fryslân voor natuurinclusieve landbouw in samenwerking met ANV de Gagelvenne een cursus over dit thema.

Het doel van de cursus is om kennis, nieuwe inzichten en inspiratie op te doen over kringlooplandbouw, samenwerking en bijpassende teelten, daarbij rekening houdend met bodemkwaliteit en het versterken van de functionele agrobiodiversiteit. De cursus is ingestoken op bedrijven op zandgrond en zal als de coronamaatregelen het toelaten op verschillende bedrijfslocaties in Zuidoost Friesland plaatsvinden.

Programma cursus Samenwerking akkerbouw en melkveehouderij

Gespreksleider: Henk Westerhof

Bijeenkomst 1 (donderdag 10 maart): Introductie, achtergrond en perspectief samenwerking akkerbouw en melkveehouderij

Bijeenkomst 2 (woensdag 16 maart):  Bodemkwaliteit in relatie tot gewaskeuze en teeltmaatregelen in de rotatie

Bijeenkomst 3 (woensdag 23 maart): Voordelen van teelten passend in rotatie en het rantsoen

Bijeenkomst 4 (op een nader te bepalen datum): Afsluitende excursie naar praktijkvoorbeeld

Aanmelden

Dat kan door hieronder te klikken

Deze cursus wordt mede mogelijk gemaakt door: