Wanneer

06 september 2023 13:30 – 16:00

Waar

Klokhusdyk 3, Idzegea

Organisator

Agrarisch Collectief Sudwestkust, Bionext, Living Lab Fryslân

Beschrijving

In samenwerking met Collectief Sudwestkust en Living Lab Fryslan organiseert Bionext in het kader van het GLB-project een interessant veldbezoek over ecologisch slootbeheer in het veenweidegebied. We gaan in het veld zien hoe ecologisch slootschonen in haar werk gaat en er zal toelichting gegeven worden op de meerwaarde van deze aanpak voor de biodiversiteit op uw bedrijf, de percelen en in de sloot.

Daarnaast gaan we met elkaar in gesprek over het nieuwe GLB. Welke knelpunten ervaart u of hebt u ervaren sinds het nieuwe GLB van kracht is geworden? Ziet u kansen in het nieuwe GLB voor uw bedrijf?

Van harte welkom!

Programma

13:00-13:30       Inloop met koffie en thee
13:30-14:00       Introductie en gesprek GLB met Gerdine Kaptijn van Bionext
14:00-14:15        Projectleider van Collectief Sudwestkust over het ANLb:

Welke beheerpakketten (vergoedingen) zijn er?
Hoe kunnen melkveehouders nog meedoen?
14:15-15:30 In het veld: Demonstratie ecologisch slootschonen

  • Met toelichting over het bagger- & hekkelbeleid door Pieter Postma van Wetterskip Fryslân
  • Aanvullend: verkorte workshop / instructie ecologisch slootschonen voor loonwerkers door Durk Breeuwsma

15:30 ...             Afsluiting met drankje