Wanneer

28 september 2023 13:30 – 15:30

Waar

Poelewei 3, Waaksens

Organisator

Agrarisch Collectief Waadrâne, Cumela, Living Lab Fryslân

Beschrijving

De bijeenkomsten bestaan uit een theoretisch deel en een veldexcursie waarbij er een demo gegeven wordt met de baggerpomp en maaikorf. Deelname is gratis.

Onderwerpen die onder meer aan bod komen:

  • Wat houdt deze wijze van schonen in?
  • Waarom is deze toepassing van schonen wenselijk?
  • Het verschil tussen een ecologische beheerde en een niet-ecologische beheerde
    sloot.
  • De combinatie van botanisch randenbeheer en ecologisch slootschonen.
  • Ecologisch schonen en het ANLb/GLB
  • Hoe staat Wetterskip Fryslân hier tegenover?

Programma

13.15 – 13.30 uur           Inloop met koffie en thee

13:30 – 13.40 uur           Aftrap door Living Lab Fryslân

13.40 – 14.10 uur             Ecoloog van Wetterskip Fryslân

14.10 – 14.30 uur           Agrarisch collectief Waadrâne vertelt over het ANLb/GLB en de mogelijkheden van ecologisch schonen voor de agrariërs

14:30 - 15:30 uur            Het veld in: demonstratie ecologisch slootschonen + hierop vervolgens een verkorte workshop/training voor loonwerkers

15:45 uur                         Centrale afsluiting

Voor loonwerkers

Je kunt je aanmelden voor een verkorte workshop / instructie ecologisch slootschonen. Deze vindt op elke locatie plaats na de demo in het veld.

Van een ervaren loonwerker leer je de do's en de don'ts en je kunt zelf plaatsnemen op de kraan/tractor om een stukje te schonen, zodat je dit in de praktijk op de juiste wijze kunt toepassen.