Jubileummanifestatie FMF

14 december 2022 10:00 - 14:30

Wanneer

14 december 2022 10:00 – 14:30

Waar

Biosintrum Oosterwolde

Organisator

Fryske Milieu Federatie

Beschrijving

Op nei in duorsume takomst foar Fryslân.

Waar staan we nu in Fryslân als het gaat om de transitie naar een duurzame samenleving? Welke stappen moeten we de komende tijd nog gaan maken? Tijdens deze jubilieummanifestatie van de Fryske Milieu Federatie (FMF) komt het allemaal aan de orde. De focus ligt daarbij vooral op die onderwerpen waar de FMF het verschil wil gaan maken. Bijvoorbeeld als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor de landbouw, het bieden van concreet handelingsperspectief voor boeren en burgers. Er wordt ingegaan op die onderwerpen waar wij invloed op kunnen uitoefenen.