Wanneer

26 november 2021 09:15 – 14:30

Waar

Boer Bart

Organisator

Fryske Milieu Federatie

Details

Beschrijving

In Fryslân wordt door boeren, ketenpartijen en de omgeving al hard gewerkt aan een duurzame en natuurinclusieve landbouw: een landbouw die grondgebonden en circulair is, bijdraagt aan herstel van biodiversiteit, maatschappelijk draagvlak heeft en duurzaam economisch renderend. De ambitie en eerste voorbeelden zijn er. Maar hoe realiseren we dit op veel meer boerenerven in Fryslân, op zo’n manier dat het ecologisch bijdraagt maar ook economisch haalbaar is? Daarvoor willen we graag met u in gesprek! De Fryske Milieu Federatie (FMF) nodigt u uit om op vrijdag 26 november te horen en mee te praten waar de kansen liggen en wat er voor nodig is om deze te verzilveren. In deze eerste Erfsessie ligt de nadruk op de melkveehouderij.

Wanneer en waar

Vrijdag 26 november a.s. bij Boer Bart, Schoterweg 26 in Rotstergaast

Programma

09:15 uur: Inloop en ontvangst

09:45 uur: Welkom door FMF

10:00 uur: Sprekers

Klaas Fokkinga - Gedeputeerde Landbouw Provinsje Fryslân

'Ambitie duurzame, natuurinclusieve landbouw in Fryslân biedt perspectief voor boeren'

Peter de Ruyter - landschapsarchitect

'Toekomstperspectief Natuerlik Fryslân en de kansen voor landbouw’

Pieter van der Valk - Programmamanager circulariteit Wageningen Livestock Research/melkveehouder

‘De kansen voor de melkveehouderij m.b.t. overgangsgebieden en nutriëntenkringloop’

11:15 uur: Pauze

11:30 uur: Bartele Holtrop - Over Boer Bart en het erf op

12:00 uur: Lunch

12:30 uur: Parallelsessies – in samenwerking met Living Lab Natuurinclusieve Landbouw Fryslân

Inventarisatie van kansen met ecosysteemdiensten en verdienmodellen en wat nodig is voor vervolg

14:00 uur: Plenaire terugkoppeling plus vaststellen vervolg

14:30 uur: Einde / voor liefhebbers nog even napraten

Let op: met betrekking tot COVID-19 worden de actuele maatregelen van de Rijksoverheid gevolgd.

Mocht u nog vragen hebben over de Erfsessie, dan kunt u contact opnemen met Rixt Dantuma, communicatie- en projectmedewerker bij de FMF.

E-mailadres: r.dantuma@fmf.frl
Telefoonnummer: 06-86875538

Praat, denk en doe je mee? Meld je aan voor de Erfsessie ‘Natuurinclusieve melkveehouderij: Lit sjen dat it kin!’.

Deelname is gratis.

Aanmelden kan t/m uiterlijk 16 november via FMF (spits-online.nu)