Artikelen door

Fryslân helpt boeren met nieuw kennisnetwerk

Friese boeren kunnen binnenkort met hun bedrijfsspecifieke kennisvragen over natuurinclusieve kringlooplandbouw terecht bij de Landbouwadviespool (LAP). De pool is een netwerk van onafhankelijke, niet-commerciële adviseurs die Friese boeren op hun erf helpt. Hiermee sluit Fryslân aan bij initiatieven vanuit LNV om kennis over verschillende aspecten van natuurinclusieve landbouw op het boerenerf te brengen. Living Lab […]

Nieuwe website online

De website van Living Lab Fryslan is vanaf nu beschikbaar. Hier kun je meer informatie vinden over het Living Lab, de projecten die lopen en blijf je op de hoogte van onze activiteiten. Natuurlijk kun je ook rechtstreeks contact opnemen met ons team. Naast de site is de Facebookpagina @LivingLabFryslan actief. Heb je een idee […]