Artikelen door

Samen met gedeputeerde Fokkinga op bezoek bij Woudstra’s pleats

Vandaag hadden we onze jaarlijkse bijeenkomst met gedeputeerde Fokkinga, mensen van de afdeling Landbouw, afdeling Natuur van provinsje Fryslân, het bestuur van Living Lab Fryslân en ons team. We waren dit keer te gast bij Jan en Jojanneke Woudstra van Woudstra’s pleats. Vice versa is veel kennis en inspiratie gedeeld. We zijn begonnen met een […]

Bijpraten met en presentatie aan verpachters

Afgelopen maandagavond waren wij uitgenodigd bij een aantal stichtingen en kerken in Bolsward die openstaat om natuurinclusieve landbouw in verpachtcontracten op te nemen. Het was een boeiende bijeenkomst waarbij besproken is: Waarom zou je hier een rol in willen nemen als verpachter? Hoe ziet iedereen die rol? Welke strategie pas je dan toe? Welke voorwaarden […]

Brûsplakbijeenkomst Natuurinclusieve verpacht op 7 dec

Wist u dat van de totale oppervlakte aan landbouwgrond in Fryslân maar liefst 40% verpacht wordt? Om meters te maken richting natuurinclusieve landbouw rijst dan ook de vraag: Kun je natuurinclusieve landbouw vertalen in pachtvoorwaarden? Natuurinclusieve (ver)pacht is dit jaar dan ook het hoofdthema van Living Lab. Inmiddels hebben we hier drie bijeenkomsten voor georganiseerd, […]

Terugblik Kenniscarrousel Verdienmodellen

  11 Oktober was het dan zover. Na een (redelijk) lange voorbereiding konden we los met een boeiende plenaire opening waarin een vraaggesprek over de bedrijfseconomische studie Onder de streep en het nieuwe GLB en de ecoregeling centraal stonden en waarna 2 workshoprondes volgden. Er hadden zich 80 deelnemers opgegeven, waarvan de meesten tot de […]

De volgende fase: Van versgemaaid bermgras tot bokashi / compost

Versgemaaid bermgras verwerken tot bokashi; een prachtige, circulaire samenwerking tussen de gemeente Leeuwarden en boer Jansma uit Deinum. Ook andere gemeenten in Provinsje Fryslân zijn enthousiast om dit concept op te pakken en verder uit te rollen. Afgelopen donderdag en vrijdag werd er volop samengewerkt tussen deze partijen; er werd op en af gereden met […]

Bijvriendelijke erven

Zowel erven van boerderijen als tuinen van burgers kunnen in grote mate bijdragen aan het voortbestaan van veel bijensoorten. Bijen bestuiven voedselgewassen en zijn daarom van levensbelang voor onze voedselvoorziening. Wat kun je zelf doen? Vooral de wilde bijen kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Wat kun je zelf doen om een bijvriendelijke […]

Droogte benadrukt het belang van zomerplasdrassen

De aanhoudende droogte benadrukt het belang van zomerplasdrassen. Dit filmpje is afgelopen week gemaakt bij Gruttoland, bij boer Nijdam in Wommels. Er lopen nog steeds juveniele (nog net niet volwassen en geslachtsrijp) kuikens van de grutto, kievit en kluut rond. Meerdere 1e jaar kieviten, vastgesteld op basis van kleurring aflezingen. Een paar cm water is […]

Living Lab aanpak gaat over de grens

  Vandaag is een artikel over onze collega Carla Boonstra gepubliceerd in de Leeuwarder Courant. Het nieuws is door een journalist opgepakt, dat ook in het buitenland (Indonesië) met interesse wordt gekeken naar de aanpak van Living Lab Fryslân over hoe de samenwerking tussen boer – natuur soepeler kan verlopen. Carla heeft met haar twee […]

Wisseling van de wacht…

  Inmiddels zijn we alweer vijf jaar actief als Living Lab in haar huidige samenstelling. Dit geldt zowel voor het team dat aan de lat staat voor de uitvoeringsstrategie en operatie als de samenstelling van het bestuur. Met elkaar hebben we een aantal resultaten bereikt waar we trots op zijn. In de loop der tijd […]