Artikelen door

Stavaza Landbouwagenda provinsje Fryslân

Morgen, vrijdag 12 mei, organiseert provinsje Fryslân van 10.00-11.00 uur een gecombineerde live bijeenkomst & webinar over de Friese Landbouwagenda. Vooruitlopend op de voortgangsrapportage die deze zomer verschijnt, praten we u bij over een aantal actuele thema’s. Locatie Dit webinar kunt u live bijwonen in de Statenzaal in het provinciehuis in Leeuwarden (uiterlijk 9.45 uur […]

Film Bodemwinst is volledig te zien via YouTube

De film ‘Bodemwinst 2023’ van Rob Busquet én met een rol voor zeven Friese boeren is nu volledig te zien via internet. De première was op 19 april in Pathé te Leeuwarden in een goed gevulde zaal. De maker wil met de film een inhoudelijke bijdrage leveren aan de toekomst van de landbouw rond het […]

Terugblik Brûsplakbijeenkomst Greidefûgels en Wetter

Woensdag 12 april van 13.30 – 16.00 organiseerden we samen met Grutsk op ús Greidefûgels in Hilaard, bij boer Coos en Aukje Andreae, een bijeenkomst over dit onderwerp. Coos is een gangbare boer met hart voor de weidevogels. Hij ziet jaarlijks meer broedparen op zijn land, wat is het verhaal hierachter? Hoe lukt het om […]

Brûsplakbijeenkomst Wetter en greidefûgels

Volgende week woensdagmiddag staat er weer een Brûsplakbijeenkomst op de planning, dit keer met het thema: Wetter en greidefûgels (water en weidevogels). Aan bod komt de gangbare boer (in Hilaard) zelf, Coos Andreae, hij vertelt over zijn motivatie om iets voor de weidevogels te betekenen en hoe het komt dat dat hem nu wel goed […]

Steeds meer interesse voor natuurinclusieve verpacht

Nog steeds krijgen we aanvragen voor het ontwikkelde stroomschema binnen dat doorlopen kan worden om duidelijk te krijgen in welke mate én hoe je aan de slag kunt gaan met natuurinclusieve verpacht. Naast alle folderaanvragen, is er ook interesse om bijeenkomsten te organiseren omtrent dit thema. Bijeenkomst in Idaard Zo was er twee weken geleden […]

1e Exemplaar poster Akkervogels uitgereikt

Sinds deze week hebben we een poster specifiek gericht op AKKERVOGELS beschikbaar, nl: ‘Akkervogelrijk boerenland’. Beheer van het land De poster maakt beeldend duidelijk welke soorten kunnen voorkomen op akkerlanden, mits het beheer zo goed als mogelijk wordt uitgevoerd. Ter inspiratie en informatie staan de beheermogelijkheden aangegeven. Eerste exemplaar De 1e versie van de poster […]

Bijna 3 km aan voederhagen planten

We kunnen terugkijken op een mooie bijeenkomst gisteren in Baaium bij boer Marten de Jong. 14 Friese melkveehouders gaan bijna 3 km aan voederhagen op hun erf aanplanten. Wat zijn de voordelen? Goed voor de biodiversiteit Uiteraard is het een veekering Het ziet er fraai en ‘landelijker’ uit en is goed voor de koegezondheid. Koegezondheid […]

Weidevogelrijk boerenland, welke maatregelen kun je treffen?

Weidevogels en boeren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, weidevogels horen bij het boerenland. Op bedrijfsniveau zijn er tal van maatregelen die je kunt nemen om de weidevogels een handje te helpen. Hierbij draait het om het aanbrengen van variatie op zowel bedrijfs- als polderniveau. Door het toepassen van verschillende maatregelen zoals beweiding, uitgesteld maaien en […]

Stroomschema ter bevordering van natuurinclusieve verpacht

Vorig jaar was ons jaarthema ‘Natuurinclusieve verpacht’. Samen met de provincie Fryslân en de Friese Milieu Federatie hebben we dit onderwerp in 2022 in de schijnwerpers gezet. Er zijn vier bijeenkomsten georganiseerd; twee brûsplakbijeenkomsten, een veldbijeenkomst in Eagum en een expertbijeenkomst. Het themajaar hebben we op 7 december in Baaium met een Brûsplakbijeenkomst afgesloten. Stroomschema […]

Meer verbinding tussen onderwijs en praktijk in Menaam

Vorige week hebben Martine Hijlkema vanuit haar rol bij Aeres MBO Leeuwarden en Tjalling Huisman vanuit zijn rol bij Hogeschool Van Hall Larenstein het koppel Jan en Johanneke Woudstra bezocht op hun melkveebedrijf in Menaam. Reden was om meer te verbinding te realiseren tussen hun bedrijf en de beide onderwijsinstellingen in de gemeente Leeuwarden. Er […]