Artikelen door

Mening van Friese boeren over natuurinclusieve landbouw

Begin dit jaar is door de provinsje Fryslân i.s.m. de WUR en ons een enquête over natuurinclusieve kringlooplandbouw opgesteld en verspreid onder Friese boeren. Samenvatting: De enquête is door 383 boeren volledig ingevuld. 77% daarvan is melkveehouder, 7% akkerbouwer, 0,3% glastuinbouwer, 4,9% gemengd bedrijf, 1% intensieve veehouderij en 9,7% vormde een gemende groep van geiten-, […]

Landbouw Adviespool 1 jaar actief; al 40 boeren verder geholpen

Donderdag 9 juni vierde de organisatie samen met de adviseurspool een feestje in Wommels, op het bedrijf van ‘skriezeboer’ Murk Nijdam. Het eerste jaar van de Landbouw Adviespool (LAP) is nl. bijna voorbij en al 40 boeren zijn afgelopen jaar geholpen met de concretisering van natuurinclusieve landbouw op hun eigen bedrijf. De pool bestaat inmiddels […]

Voorbereiding bijeenkomst Landbouw Adviespool 1 jaar!

We zijn druk bezig met de voorbereiding van vanmiddag, dan is er nl. een excursie voor de 30 adviseurs van de Landbouw Adviespool. De LAP is 1 jaar actief en inmiddels hebben we al 40 cases in behandeling en/of afgerond. Dat mag gevierd worden! Vanmiddag gaan we met elkaar op excursie naar Gruttoland van boer […]

Veldbijeenkomst Natuurinclusieve verpacht op 1 juni

Afgelopen woensdag, 1 juni, was de veldbijeenkomst Natuurinclusieve verpacht in Eagum. De organisatie was in handen van Living Lab i.s.m. provinsje Fryslân en we konden wederom rekenen op veel belangstelling. Maar liefst 35 geïnteresseerden kwamen op de bijeenkomst af bij boer Jan Teade Kooistra. Het merendeel van de deelnemers bestond uit verpachters, verder waren er […]

Give a shit

Het grootste gat in de agrarische kringloop is HET GAT VAN DE BURGER.      Vorige week zaterdag bestond de mogelijkheid voor burgers in Nederland om bij tal van b oeren hu n poep in te leveren. De campagne heet ‘Give a shit’. Hier was gelukkig veel media-aandacht voor.   Afgelopen jaren hebben we meerdere […]

Presentatie aan afd. Agri van Rabobank

Vanochtend waren we uitgenodigd door de Rabobank om te vertellen over Living Lab en de Landbouw Adviespool. Collega Carla Boonstra en LAP-coördinator Martine Hijlkema deden het verhaal. Een dynamische bijeenkomst, waar we energie van kregen. Door goede vragen, veel interesse, mooie dialogen en het opdoen van nieuwe inzichten. Al het informatiemateriaal is meegenomen. Als de […]

Veldbijeenkomst op 1 juni in Eagum: Wat is natuurinclusieve landbouw?

Van de totale oppervlakte aan landbouwgrond wordt in Fryslân maar liefst 40% verpacht! Om meters te maken richting natuurinclusieve landbouw rijst de vraag: Kun je natuurinclusieve landbouw vertalen in pachtvoorwaarden? Om hier handen en voeten aan te geven, willen we eerst, in de praktijk, uitleggen en vooral ook laten zien wat natuurinclusieve landbouw is. I.s.m. provinsje […]