Artikelen door Carla Boonstra

Mest uitrijden is keuzes maken

Nestelen en bemesten kan samengaan, je maakt daarin zelf je keuze. Mest uitrijden valt samen met het begin van de broedperiode van de kieviten. Stem dat werk een beetje af met de vrijwilligers die nesten zoeken en markeren, dan kun je er met de mesttank omheen rijden. Gaat je loonwerker met de sleepslang aan de […]

Rauwe melk beschermt mogelijk tegen virusinfectie

Kinderen die in bijv. bergdorpjes in Zwitserland veelal rauwe melk drinken, hebben minder last van allergieën en virusinfecties. Melk zou dus goed zijn voor de weerstand en zo beschermen tegen Covid-19. „Geen gekke gedachte”, vindt de Wageningse immunoloog prof. Huub Savelkoul, die jarenlang onderzoek heeft gedaan naar de gezondheidseffecten van het witte goedje. „Melk bevat […]

Hoe kun je ecologische diensten verwaarden, zodat het een economische factor van je bedrijf wordt?

Mooi en inspirerend artikel in Nieuwe Oogst over boer Pieter van der Valk uit Ferwoude. ‘Hoe kun je ecologische diensten verwaarden, zodat het een economische factor van je bedrijf wordt?’ Deze onderzoeksvraag heeft Pieter onderzocht in het kader van een Nuffield Farming Scholars. ‘VOORSTELLINGSVERMOGEN IS BELANGRIJKER DAN KENNIS’ is een beroemd citaat van Albert Einstein. […]

Wat voor effect heeft het virus zoal gehad op de Agrifood sector?

Het Coronavirus doet de wereld op haar grondvesten schudden. Op iedere sector heeft het invloed, vaak negatief maar er ontstaan opeens ook kansen en ontwikkelingen die positief uitpakken. Wat voor effect heeft het virus zoal gehad op de Agrifood sector? 1. Agrarische ondernemers, boeren en telers zijn toegevoegd aan de lijst met cruciale beroepen. Dit […]

Mest is een soort van zalfje; welriekend en heeft al bijna de geur van compost

Dit keer was het onderwerp: 100% Grasgevoerde bedrijfsvoering. De bijeenkomst vond op 25 februari in Elahuizen plaats, onder begeleiding van Jaring Brunia. 100% Grasgevoerde bedrijfsvoering houdt in: geen granen, geen mais, geen krachtvoer en geen bijproducten. Het geluk wil dat er in deze groep al meerdere boeren ervaring hebben met een grasgevoerde bedrijfsvoering. Sietse Gerritsma […]

Samenwerking Melkveehouder – Akkerbouwer moet duurzamer

Naar aanleiding van de cursus Samenwerking Melkveehouderij – Akkerbouw en de daarbij aansluitende inspiratiebijeenkomst in een bredere setting op 5 maart jl., volgde een interview met de Leeuwarder Courant. De cursus hebben we in samenwerking met SPNA Agroresearch georganiseerd en medeorganisator van de laatste avond was ook Vereniging Circulair Friesland. Wat viel op tijdens de […]

Studiegroep: Bemesting en stikstofproblematiek

Op 26 februari vond de 2estudiegroepbijeenkomst plaats met 8 enthousiaste agrarische ondernemers onder begeleiding van Jehannes Fopma. Natuurinclusief gaat o.a. over kringloop denken. De kringloop is een integraal proces, tijdens de bijeenkomsten belichten we elke keer een ander thema. Deze bijeenkomst ging over het actuele thema bemesting en de stikstof problematiek. Van meer naar beter. […]

Al 16206 meters2 geadopteerd!

Inmiddels zijn er al 16206 meters2 geadopteerd om de weidevogels te helpen! Voor meer info en om zelf een aantal m2 te adopteren, kijk op: http://ow.ly/n9zK50yBo3z   Een mooie en kansrijke actie om omgeving meer bij agrarisch natuurbeheer te betrekken.

Begeleidingscommissie van start voor de pilot met consulent

Wigle Sinnema (Akkerbouwer, Kollektievenberie) en Auke Stremler (biologisch melkveehouder) vormen samen met Albert Formsma (Provinsje Fryslân),  de begeleidingscommissie voor de pilot Consulent in Fryslan.  Zij zijn vanuit hun expertise en ervaringen  gevraagd om gevraagd en ongevraagd te adviseren over de uitvoering van deze pilot.  Voorzitter van het bestuur van Living Lab Fryslân, Albert van der […]

Project Houdbare melk

Verduurzaming in de zuivelketen is belangrijk om  vraagstukken met betrekking tot klimaat, milieu, dierenwelzijn en biodiversiteit het hoofd te bieden en te zorgen voor een sector die op de lange termijn op verantwoorde wijze melk kan produceren. Verduurzaming betekent ook een verdienmodel voor de boer, zodat hij kan investeren in duurzaamheid. Op dit moment zijn […]