Artikelen door Carla Boonstra

Hoger maaien

Maaien, drogen, opschudden, harken, van het land afhalen, inkuilen; smoordruk hebben de boeren het momenteel! Pas heel laat dit jaar kon de 1e snede van het land worden gehaald.   Hergroei gras sneller bij hogere stoppel Voor alle boeren: Wist je dat hoger maaien een vlottere hergroei heeft en uiteindelijk tot een veel hogere grasopbrengst […]

Overhandiging poster in Holwerd

Afgelopen zaterdag werd de poster / visual ‘Bioferskaat op it boerehiem: ‘Sa kin dat’ overhandigd aan de familie Broersma in Holwerd door burgemeester Kramer van de gemeente Noardeast Fryslân. De poster is een co-productie van Living Lab samen met Landschapsbeheer Friesland (LbF). Naast de overhandiging werd er gezamenlijk een aantal struiken geplant om de biodiversiteit […]

Overhandiging poster in Wergea

Afgelopen zaterdag werd de poster / visual ‘Bioferskaat op it boerehiem: ‘Sa kin dat’ overhandigd aan boer De Wit in Wergea door wethouder Wassink van de gemeente Leeuwarden. De poster is een co-productie van Living Lab samen met Landschapsbeheer Friesland (LbF). Naast de overhandiging werd er gezamenlijk een iep geplant om de biodiversiteit op het […]

Biodiversiteit rondom boerderij

Living Lab Fryslân en Landschapsbeheer Friesland hebben de handen ineen geslagen om te komen tot een visuele uiting waar biodiversiteit op en rondom het boerenerf centraal staat. Meer biodiversiteit ontstaat door meer variatie op het erf in de vorm van bomen, struiken, bloemrijke gazons en waterpartijen. Hier hebben veel insecten, vogels en zoogdieren baat bij. […]

Landbouwadviespool gaat van start

Voor Friese boeren met bedrijfsspecifieke kennisvragen over natuurinclusieve kringlooplandbouw is de afgelopen periode een Landbouwadviespool (LAP) opgezet door provinsje Fryslân in samenwerking met Living Lab Fryslân als coördinerende partij. De pool is een netwerk van onafhankelijke adviseurs die Friese boeren op hun erf helpt bij natuurinclusieve landbouw (NIL). Hiermee sluit Fryslân aan bij initiatieven vanuit […]

Nieuw kennisportaal Boerenlandvogels.info

Veel boeren en natuurbeschermers zetten zich in voor de bescherming van boerenlandvogels. Om informatie beter toegankelijk te maken, lanceren Van Hall Larenstein en Groen Kennisnet het kennisportaal Boerenlandvogels.info   Boerenlandvogels zijn vogels die leven op graslanden en akkers, in slootkanten en op erven. Helaas gaat het niet goed met de stand van deze vogels. In […]

Fryslân kleurt

2021 is een belangrijk moment voor de wereldwijde biodiversiteit. Dan vindt namelijk in oktober de Biodiversiteitstop (CBD CoP15) plaats in Kunming, China. Daar buigen wereldleiders zich over de vraag: Hoe zorgen we ervoor dat we de biodiversiteit op peil houden, zodat we de leefbaarheid van de planeet kunnen garanderen? Doel is dat er internationale afspraken […]

Honderden wildcamera’s in de provincie

Via de provinsje Fryslân worden zo’n 170 camera’s gefaciliteerd aan de agrarische collectieven. Hiermee wordt in 29 gebieden de nesten van weidevogels gevolgd. Dit gebeurt in het kader van de Pilot Steenmarter en het onderzoek Nestmonitoring. Doel is om het uitkomstpercentage, de nestpredatie en de relatieve rol van de steenmarter als nestpredator te bepalen. Als […]

4e Videoportret: akkerbouwer Piet Hoekstra

DE GROND HOUDT DIT NIET VOL Het is tijd voor ons vierde videoportret. Dit keer is akkerbouwer Piet Hoekstra uit St Jacobiparochie aan de beurt. Wat is zijn zienswijze op en toepassing van natuurinclusieve landbouw (NIL)? Piet vertelt: Met natuurinclusieve landbouw had hij voorheen niets. ‘Na WOII was er maar 1 opdracht: zoveel mogelijk produceren, […]

Biodiversiteit op en rondom het boerenerf

Samen met Landschapsbeheer Friesland werken wij aan een visual waar de aankleding van eigentijdse boerenbedrijven in tot uiting komt. Wat kan gedaan worden om de erven (weer) om te toveren tot oases in het landschap voor meer biodiversiteit op een wijze die zorgt voor een aantrekkelijk landschap en aansluit bij typisch Friese landschapselementen? De visual […]