Artikelen door Carla Boonstra

Het nieuwe GLB, ecoregelingen en een puntensysteem?

Het nieuwe GLB gaat vanaf 2023 toekomstbestendige landbouw sterker belonen. Eén van de ideeën is om dat te doen via ecoregelingen en een puntensysteem. Agrariërs die op hun bedrijf ruimte maken voor houtopstanden of ecologische slootranden bijvoorbeeld, kunnen daarvoor een vergoeding krijgen. We hebben in Nederland grote uitdagingen op het gebied van milieu, klimaat en […]

Kening spreekt Grondrede uit

-Pleidooi voor een gezonde bodem- Prinsjesdag begon vanochtend al vroeg in Leons, Fryslân. Bij zonsopgang spraken Peter Oosterhof, Drentse boer op Friese grond en Welmoed Deinum, boerin uit Sondel, de Grondrede uit. Ze duidden aan wat er aan de hand is met ‘die grûn, le sol, the soil, turang’ en leggen uit wat voor magisch […]

Startnotitie voor landbouwagenda vastgesteld

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben de startnotitie voor de landbouwagenda vastgesteld. In deze notitie staat beschreven wat de kaders zijn voor de agenda. In het bestuursakkoord is afgesproken dat PS samen met de stakeholders een landbouwagenda opstellen. Daarin wordt bepaald wie, wat, wanneer doet om gezamenlijke doelen te halen. Ook wordt bekeken welke knelpunten er […]

Demonstratie machines voor minimale bodembewerking

Benieuwd naar machines die op minimale diepte een gewas of groenbemester effectief kunnen doden om zo snel mogelijk te komen tot een schoon zaai- of plantbed? Kom dan op donderdagmiddag 17 september naar onze demonstratie ‘Machines voor minimale bodembewerking’. De demonstratie is bij SPNA Kollumerwaard, Hooge Zuidwal 1 in Munnekezijl. De demonstratiemiddag wordt georganiseerd vanuit […]

Bodemverdichting

18 Augustus jl. werd de demo in het kader van de Bodemverdichting in Nijeberkoop, bij Wilfred Brouwer, druk bezocht. In totaal kwamen er zo’n 35 boeren op de bijeenkomst af. De demo werd gehouden als onderdeel van het project ‘Bodemverdichting Fryslân’, waarvan LTO aanjager is. Er is een video gemaakt in samenwerking met het Nordwin […]

Samenwerking op communicatievlak omtrent natuurinclusieve landbouw in Fryslân

Vandaag, 7 sept, hebben de 7 agrarische collectieven in Fryslân, tezamen verenigd in Kollektiven Beried Fryslân (KBF), een A1 poster uitgereikt gekregen van Living Lab Fryslân natuurinclusieve landbouw (LLF) in Akkrum. Op de poster staat met foto’s van boeren uit Fryslân + tekst en uitleg aangegeven welke vormen van natuurinclusieve landbouw er zijn voor een […]

Afscheid Albert Formsma

Afgelopen woensdag 2 september nam onze contactpersoon van de provinsje Fryslân, Albert Formsma (senior beleidsadviseur Landbouw), afscheid. Hij gaat met pensioen. Wij danken Albert voor de fijne en constructieve samenwerking in de afgelopen tijd. Als dank hebben we hem het 1e exemplaar van onze poster Natuurinclusieve landbouw overhandigd. Op deze poster maken we in 1 […]

Lezing Herbarium

Het Fries Landbouwmuseum en het Platform Friese Rassen en Gewassen organiseren op zondagmiddag 13 sept a.s., een lezing over het Herbarium Frisicum van Karst Meijer uit Noordwolde. Aanvang 15:00 uur. Zijn verzameling is nu het grootste particuliere Herbarium van Europa en groeit nog steeds iedere week. Het is daarmee uitgegroeid tot een herbarium van formaat […]

Regionaal veevoer

Zowel tarwe als gerst zijn prima granen om te voeren en een gewas als veldbonen is zowel energie- als eiwitrijk. Ook luzerne en voederbieten zijn gewassen die in de regio of op het eigen bedrijf geteeld kunnen worden. Bovendien brengen veldbonen en luzerne als vlinderbloemige ook stikstof in de bodem. Door het gebruik van regionaal […]

Natuurinclusiviteit op en rondom het boerenerf

Een erf kan best netjes zijn, maar dat betekent niet dat er geen ruimte is voor biodiversiteit. Vooral met een gevarieerde inrichting kun je veel betekenen voor bijvoorbeeld vogels en insecten. Opgeruimd en netjes klinkt mooi, maar een variatie aan insecten bereik je door een stabiele variatie in kleine leefgebiedjes aan te brengen. Dat is […]