Artikelen door

Verspreiding bordjes Rûchte is it nije moai

Natuurinclusieve landbouw houdt o.a. in dat niet alles strak en netjes hoeft te zijn. Er mag best een overhoekje in het land blijven staan waar het gras wat langer is en waar een diversiteit aan andere begroeiing is. Dit is erg goed voor de biodiversiteit; het is een natuurlijker habitat voor veel soorten dieren en […]

Schonen moet, maar met beleid

Dit najaar hebben we maar liefst 5 demo’s Ecologisch slootschonen mogen verzorgen. Gemiddeld kwamen er zo’n 40 aanwezigen op de bijeenkomsten af. Gisteren vond de laatste demo plaats in Tytsjerk bij de familie Koopmans. Diverse doelgroepen De wijze waarop we onze Brûsplakbijeenkomsten organiseren, hebben we ook in de demo’s toegepast. We hebben niet alleen boeren […]

3e editie van Kenniscarrousel

Gisteren vond onze jaarlijkse Kenniscarrousel plaats, voor het derde jaar op rij. Dit keer was het onderwerp Blik op de Toekomst.   Roy Meier, voorzitter NAJK was onze plenaire spreker ’s ochtends. Hij blikte terug op het verleden en welke lessen we daar voor de toekomst uit kunnen leren. Daarna volgde een vraaggesprek met jonge […]

Demo 4: in Idaerd

Afgelopen woensdag vond de 4e demo Ecologisch slootschonen plaats, dit keer in Idaard. Het dorpshuis puilde daar uit met geïnteresseerden die meer over dit onderwerp wilden weten. Dat kwam ook omdat er een tweetal klassen van MBO-opleidingen van Aeres aanwezig waren, zowel uit Leeuwarden als uit Buitenpost. Zo proberen we ook het onderwijs bij natuurinclusieve […]

De inzet van de baggerpomp bij ecologisch slootschonen

Wat is het doel van het baggeren bij ecologisch slootschonen, hoe gaat het in zijn werk en welke machine is daarvoor het meest geschikt? Deze vraag krijgen wij de laatste tijd steeds vaker nu we dit najaar volop bezig zijn met de organisatie en uitvoering van vijf demo’s over het Ecologisch slootschonen. Het is goed […]

Rûchte is it nije moai

Ik bin natoerynklusyf dwaande. Van boeren in Fryslân kregen wij de vraag of wij iets voor hen hebben om naar buiten te kunnen uiten dat ze natuurinclusieve landbouw bedrijven. Een aantal jaren geleden hebben wij de poster ‘Rûchte is it nije moai’ ontwikkeld. Met deze poster wordt uitleg gegeven aan het containerbegrip natuurinclusieve landbouw. Wat […]

Stavaza Landbouwagenda provinsje Fryslân

Morgen, vrijdag 12 mei, organiseert provinsje Fryslân van 10.00-11.00 uur een gecombineerde live bijeenkomst & webinar over de Friese Landbouwagenda. Vooruitlopend op de voortgangsrapportage die deze zomer verschijnt, praten we u bij over een aantal actuele thema’s. Locatie Dit webinar kunt u live bijwonen in de Statenzaal in het provinciehuis in Leeuwarden (uiterlijk 9.45 uur […]

Film Bodemwinst is volledig te zien via YouTube

De film ‘Bodemwinst 2023’ van Rob Busquet én met een rol voor zeven Friese boeren is nu volledig te zien via internet. De première was op 19 april in Pathé te Leeuwarden in een goed gevulde zaal. De maker wil met de film een inhoudelijke bijdrage leveren aan de toekomst van de landbouw rond het […]

Terugblik Brûsplakbijeenkomst Greidefûgels en Wetter

Woensdag 12 april van 13.30 – 16.00 organiseerden we samen met Grutsk op ús Greidefûgels in Hilaard, bij boer Coos en Aukje Andreae, een bijeenkomst over dit onderwerp. Coos is een gangbare boer met hart voor de weidevogels. Hij ziet jaarlijks meer broedparen op zijn land, wat is het verhaal hierachter? Hoe lukt het om […]

Brûsplakbijeenkomst Wetter en greidefûgels

Volgende week woensdagmiddag staat er weer een Brûsplakbijeenkomst op de planning, dit keer met het thema: Wetter en greidefûgels (water en weidevogels). Aan bod komt de gangbare boer (in Hilaard) zelf, Coos Andreae, hij vertelt over zijn motivatie om iets voor de weidevogels te betekenen en hoe het komt dat dat hem nu wel goed […]