Artikelen door

Terugblik mini cursus biologisch boeren, nieuwe ronde?

In samenwerking met Feriening Biologyske Boeren Fryslân (FBBF) hebben we een mini cursus Biologisch boeren georganiseerd. De cursus bestond uit twee avonden, een theorie-avond en een praktijkavond. 1e avond: Bedrijfseconomische cijfers Bij de eerste avond gaf Kees Water een presentatie over de bedrijfseconomische cijfers achter het biologisch boeren. Wat komt er allemaal bij kijken, met […]

Wat is je doel met kruidenrijk grasland en hoe bereik je dit?

Anne Jansma gaf eind april een presentatie over kruidenrijk grasland binnen één van onze studiegroepen. Wanneer je aan de slag gaat met kruidenrijk grasland, moet je eerst bepalen wat je doel is. Wil je bijvoorbeeld meer richting biodiversiteit kijken of juist naar het agro-functionele aspect? Biodiversiteit Ga je aan de slag met kruidenrijk grasland vanuit […]

Studiegroepbijeenkomst over Kruidenrijk grasland

Eind maart was er weer een studiegroepbijeenkomst. Dit keer waren ze te gast bij Tjerk en Greet Hof met als thema kruidenrijk grasland en grasland gebruik. Wat kun je er allemaal zelf aan doen om dit te realiseren en waar zitten de uitdagingen? Gastspreker Peter Takens van Takens kringloopadvies was aanwezig om meer te vertellen […]

Minicursus Biologisch boeren

Aankomende 25 april en 16 mei worden er twee bijeenkomsten georganiseerd door FBBF in samenwerking met Living Lab Fryslân. FBBF is een groep biologische boeren die zich heeft voorgenomen om te werken aan meer bekendheid over de biologische boerenpraktijk. Behalve consumenten en beleidsmakers, willen we ook gangbare boeren inspireren met de praktische oplossingen die de […]

Startbijeenkomst KBA-traject

Eind februari zijn wij met de tweede KBA (Kosten- en baten analyse) groep gestart vanuit Living Lab Fryslân. De bijeenkomst ging van start met een presentatie van Jan Maarten Dros van Wij.land. Hij gaf uitleg over de methodiek en het  traject die we met zijn allen gaan doorlopen. Hieropvolgend gaf Merlissa Diele van de Natuurverdubbelaars […]

Kosten- en batenanalyse voor melkveehouders

Samen met onze partners Wij.land en de Natuurverdubbelaars hebben wij twee studiegroepen opgezet voor het kosten- en batenanalyse project ‘Onder de Streep’. Wij.land is penvoerder voor de deelprojecten in Friesland, Noord-Brabant en het Westelijk Veenweidegebied/Groene Hart. Natuurverdubbelaars leidt het project in Gelderland. De KBA (kosten- en batenanalyse) methode De methode is ontwikkeld door de Natuurverdubbelaars […]

Scheikunde op het boerenbedrijf

Onze gastspreker Klaas Meijaard trapt eind februari de studiegroepbijeenkomst in Aldegea af met de ingewanden van de koe. Kunnen de aanwezigen de potten op goede volgorde neerzetten? In welke maag komt het eten eerst en waar gaat het dan heen tot en met de darmen? Op de foto zie je de dikke darm, dunne darm […]

Extensief boeren moet wat opleveren, ook financieel

Omschakelen naar natuur inclusief en een meer extensieve manier van boeren moet wat opleveren, ook in financiële zin. De zoektocht naar het economische plaatje speelt bij iedere boer, zo ook bij de studiegroep deelnemers van agrarisch collectief Elan (ZO Fryslân) en vandaar het thema van alweer de tweede bijeenkomst. Deze middag waren we te gast […]

Hoe verbeter je drijfmest met als resultaat minder kunstmest?

Je eigen drijfmest verbeteren, betere benutting, minder verliezen en daardoor minder kunstmest realiseren. Dit zijn vragen waar veel boeren zich mee bezig houden. 16 februari, de eerste dag van het nieuwe bemestingsseizoen is daarom een goeie dag om dit onderwerp aan te snijden. Als gastspreker hebben we Annette van der Knaap uitgenodigd, de begeleider van […]