Artikelen door

LLF en LAP in Noordz

Wie zijn de mensen áchter LLF en LAP? Donderdag 21 april stond het team van Living Lab Fryslân/Landbouw Adviespool in bijlage Noordz van de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad. Het hele artikel lees je hier

Agrarisch collectief centraal: Waadrâne

Boeren met hart voor de natuur   Waadrâne is een Agrarisch Collectief met ruim 150 leden (voornamelijk veehouders en akkerbouwers) in de noordelijke kuststrook tegen de Waddenzee dat meewerkt aan de bescherming van boerenlandvogels. Wij zetten ons in voor het behoud van natuur, landschap en biodiversiteit. Ons belangrijkste doel? Noard-Fryslân nog mooier maken door de […]

Ruimte voor studiegroepen

LLF heeft een aantal subsidies toegekend gekregen, waaronder een POP-subsidie. Hierdoor hebben we ruimte om de komende 2,5 jaar aan de slag te gaan met diverse studiegroepen, gericht op natuurinclusieve landbouw. Het kan dan gaan om studiegroepen die drie seizoenen lang blijven draaien of jaarlijks wisselende studiegroepen.  Ook is er ruimte om als een soort […]

Verslag Brûsplaksessie Rûge Dong

Op dinsdag 8 maart vond online de Brûsplaksessie Rûge Dong plaats. Er waren ruim 25 aanwezigen. Aan het woord kwamen: Tim Visser Wetenschappelijke onderbouwing gebruik van ruige mest en alternatieven. Klik hier voor de presentatie van Tim. Henk Oud uit Aldstjerk Praktische uitvoering en wet- en regelgeving Klik hier voor de samenvatting van Henk. Vader […]

Verslag Brûsplak Bokashi en Compostering

Donderdag 3 maart waren wij bij familie Jansma in Deinum voor een Brûsplaksessie rondom het thema Bokashi en Compostering. In totaal waren er zo’n 65 aanwezigen, onder wie melkveehouders, gemeente-ambtenaren, medewerkers van Staatsbosbeheer en It Fryske Gea en nog vele andere geïnteresseerden. Het weer werkte enorm mee, maar ’s ochtends om 9.30 uur is het […]

Project Vogels en Voorspoed

Het weiden van koeien heeft vele voordelen. Ook voor weidevogels is beweiding van belang. In het project Vogels en Voorspoed is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar het inzetten van beweiding ter versterking van het weidevogelbeheer. Beweiding kan op verschillende manieren een positieve bijdrage leveren aan het weidevogelbeheer: Door beweiding ontstaan er verschillende groeitrappen en […]

Enquête: Samen op weg naar natuurinclusieve kringlooplandbouw in Friesland

Uw mening doet ertoe! In Fryslân streven we naar landbouw die optimaal gebruik maakt van de natuurlijke omgeving: natuurinclusieve kringlooplandbouw. Zowel de akkerbouw als de melkveehouderij biedt kansen om de omslag naar natuurinclusieve landbouw te maken. Een omslag die noodzakelijk is, gelet op de afname van biodiversiteit, het veranderende klimaat, impact op het landschap en […]