Artikelen door

Brûsplaksessie: De verwaarding van grasmelk

Wat is de invloed van kruidenrijk gras op de vetzuursamenstelling in de melk, hoe kun je hier als melkveehouder op sturen en hoe kun je deze economisch verwaarden? Dat is de centrale vraag op deze themabijeenkomst. Aan het woord komen: prof. dr. Ton Baars, ecoloog en landbouwwetenschapper, gespecialiseerd in melkkwaliteit en dierenwelzijn. (Hij vertelt vanuit […]

Vooraankondiging investeringssubsidie en samenwerkingsregeling groen-economisch herstel

Waarschijnlijk wordt eind 2021 een interessante Investeringssubsidieregeling opengesteld. De voorlopige informatie over deze Investeringsregeling groen-economisch herstel zegt het volgende: De investeringsregeling is bedoeld voor alle landbouwers. Zij kunnen een subsidieaanvraag indienen voor investeringen gericht op a) precisielandbouw en smart farming b) digitalisering c) water, droogte, verzilting d) duurzame bedrijfsvoering e) natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw. Voor elke […]

Van de Weidevogelman: Reden voor een feestje!

Wie met weidevogels in de weer was dit voorjaar had vaak een regenpak en laarzen nodig, maar kwam thuis met een glimlach op de snuit. Veel broedende vogels! In mei en juni: heel veel kuikens! Cijfers van tellingen en waarnemingen bevestigen inmiddels dat 2021 een ge-wel-dig jaar is voor weidevogels. Het voelt onwerkelijk om te […]

SABE regeling per 1 november weer opengesteld!

Deze keer is deze SABE (Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie) voor 3 onderdelen geopend: Projecten organiseren om samen te leren: Organiseert u voor een groep agrariërs een project om samen te leren over duurzame landbouw? Hiervoor kunt u vanaf 1 november 2021 subsidie aanvragen. Uw project gaat bijvoorbeeld over duurzaam bodembeheer of verminderen van stikstofuitstoot […]

Nieuws uit de provincie: Grote belangstelling voor congres over het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)

Meer dan 500 deelnemers woonden op 12 tot en met 14 oktober het congres bij over het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) en de Bodem als basis in Oosterwolde, Fryslân. Het congres werd georganiseerd door de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Soil Food Week, Hogeschool Van Hall Larenstein en […]

Melklab 2.0 – presentatie resultaten

Op 28 oktober vond bij Kaasboerderij De Deelen in Tijnje de presentatie van de resultaten van het onderzoek Melklab 2.0 plaats. Aanwezig waren deelnemende agrariërs, projectpartners, onderzoekers en mede financiers van het project. Allen werden welkom geheten door Alma den Hertog, voorzitter van NoorderlandMelk, een van de partners in het project. In haar welkomstwoord stipte […]

Van de Weidevogelman: Eendenbelangen!

Laat ik notabene al twee jaar van me horen over weidevogels, maar heb ik het nog nooit over eenden gehad! Wilde eenden, krakeenden, kuifeenden, slobeenden en zomertalingen en vooral de laatste twee broeden ook in graslanden.  Je ziet ze zomaar over hun mooie hoofd, want ze houden zich schuil in langer gras en laten zich […]

Artikel in Food- en Agribusiness

Eind mei stond er in de Food- en Agribusiness een artikel over de invloed van (kruidenrijk) grasland op de gehaltes aan vetzuren in de melk. Living Lab Fryslân werkt mee aan het project Melklab 2.0, waarover in het artikel gesproken wordt. “We willen weten of veel gras, kruidenrijk gras, natuurhooi en weinig maïs de smaak […]