Artikelen door

LLF goes oer de grins

Living Lab Fryslan is in 2016 opgericht met de blik op Friesland, met de Friese situatie als uitgangspunt. In ons werk, in de uitvoering is dat nog steeds zo. Maar blijkbaar zit er iets in die Friese aanpak.  Zit het in het DNA,  zit het in ons “voedsel”, de aanvoer van de noodzaak?  Zeg het […]

Stand van zaken Melklab 2.0

Het project Melklab 2.0 (april ‘19 – december ‘21) heeft als doel om inzicht te krijgen in de mate waarin bepalende natuurinclusieve factoren op het melkveebedrijf (zoals het aandeel grasgevoerd, kruidenrijk rantsoen, gevoerd natuurhooi) de eigenschappen van melk beïnvloeden. Denk hierbij aan vitaminen-, mineralen- en vetzuursamenstelling en de smaak. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden in […]

Nico, weidevogelboer pur sang

“Jonge, de hele buurt hier is actief met weidevogels. We zitten met vier boeren op een rij aan de Parallelweg. Samen met vrijwilligers doen we ons best voor ze.” Voor melkveehouder Nico van Leeuwen (57) in Reeuwijk is het weidevogelseizoen in maart begonnen. Met broedende kieviten en scholeksters op het land en met vijf vaste […]

1e Overleg met aangesloten adviseurs

Vandaag vond het eerste overleg met de aangesloten adviseurs plaats. Alle adviseurs zijn benaderd of hebben zich gemeld om onafhankelijk advies te bieden, ieder op zijn eigen expertisegebied. We hebben nu 15 enthousiaste professionals in de pool en dit aantal groeit. Wat opviel was dat men zich had aangesloten op basis van intrinsieke motivatie. Met […]

Maaien met weidevogelverstand

Ik zie Gerrit nog voor me, opgegroeid met weidevogels. Grote aantallen vogels en kuikens op zijn land. De passie kwam los toen het over maaien ging: stukken laten staan, kuikenstroken op elk weiland en maaien op een open trekker met zes km per uur, liefst nog staande om vogels te zien. Die maaier had zo’n […]

Op weg naar natuurlijk kruidenrijk grasland

Steeds vaker komt het voor dat een particulier een boerderij opkoopt met daarbij nog wat land. Vooral in Coronatijd zien we groeiende interesse voor aankoop van boerderijen door mensen elders uit het land. Soms nog met een behoorlijke lap grond, variërend van 1 tot meerdere hectares. Of het land blijft tijdelijk nog in beheer bij […]

Predatie-preventie

Winterwonderland heeft maar één week geduurd en wie van schaatsen houdt kon even volledig zijn hart ophalen. De kieviten, in januari nog massaal aanwezig, zijn even naar het Zuiden uitgeweken. Inmiddels horen we ze alweer de polders in dwarrelen. Als je goed luistert hoor je ze roepen: nieuwe ronde, nieuwe kansen! Er zijn een paar […]