Artikelen door

Living Lab present in Eerste en Tweede Kamer deze week

Afgelopen week was er veel te beleven in Friesland tijdens de Soil Food Week. Daarnaast waren voorzitter van Living Lab Albert van der Ploeg en voormalig programmaleider Wiebren van Stralen in Den Haag om de kamerleden toe te spreken over natuurinclusieve landbouw. Lees hier de toespraak van Wiebren van Stralen tijdens de bijeenkomst van Eerste […]

Kom jij ons Living Lab versterken?

Living Lab Fryslan is de aanjager van natuurinclusieve landbouw in Friesland. We willen boeren en anderen inspireren om te werken aan verdienmodellen voor goed voedsel en rijke biodiversiteit. We zijn in 2016 begonnen en in september 2018 start onze tweede fase van 2 jaar. In verband met vertrek van onze programmaleider en een grotere formatie, […]

Land van melk en honing

Deze Bijbelse uitdrukking voor Israël – het goede land van overvloed- doet mij denken aan de overvloed in ons eigen Nederland. En een overvloed aan melk produceren we in ons kikkerlandje zeker, wanneer je kijkt naar de productie per hectare landbouwgrond. De afgelopen jaren werd vanuit het buitenland met een mengeling van verbazing en verwondering […]

Samen aan de slag met biodiversiteit

Dairy Campus en Living Lab Fryslân gaan samen verkennen hoe ze de boer, burger en koe verder kunnen brengen naar meer biodiversiteit. Voor het komende jaar hebben ze verschillende activiteiten op de agenda staan. Activiteiten voor boeren, studenten en andere geïnteresseerden, kijk op de site van Dairy Campus  

Maatregelen natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw werkt positief op de biodiversiteit en het milieu op en rondom landbouwbedrijven. Agrariërs die natuurinclusief willen boeren, moeten daarvoor op korte termijn investeringen doen, bijvoorbeeld in machines en de inrichting van hun bedrijf. Maar op langere termijn plukt de boer er de financiële baten van. Winst voor boer èn maatschappij dus. Dat blijkt […]

Terugblik Masterclass natuurinclusieve landbouw

De eerste serie van de Masterclass natuurinclusieve landbouw is inmiddels afgerond, een masterclass waarin koploper boeren tijdens het winterskoft van elkaar leerden over hoe een andere weg in te slaan. Tegelijkertijd een van de eerste projecten van Living lab Natuurinclusieve landbouw. Met de masterclass hebben we geprobeerd de boeren te prikkelen en te inspireren om […]

Start Living Lab

‘Living Lab voor Natuurinclusieve landbouw’ is een initiatief van Kening fan ‘e Greide. Met verschillende mensen en organisaties wordt momenteel hard gewerkt aan een netwerk dat rendabele innovaties voor natuurinclusief boeren gaat helpen ontwikkelen. Een samenspel tussen erfbetreders, kennisinstellingen, natuurorganisaties, overheden en natuurlijk de boeren zelf. Deelnemende boeren staan voor een ‘natuuruitdaging’. Hoe geef je bijvoorbeeld […]

Initiatief ‘Living Lab natuurinclusieve veehouderij’

In Friesland is het initiatief genomen om te komen tot een ‘Living Lab natuur-inclusieve veehouderij’. Het ‘living lab’ is een initiatief van het burgerinitiatief Kening fan’e Greide / King of the Meadows. In het living lab worden verschillende ontwikkelingen en initiatieven rondom natuur inclusieve-landbouw in Nederland met elkaar verbonden. Het initiatief wordt gesteund door provincie […]