Bestuursoverleg: Op koers!

Vanmiddag hebben we overleg met ons Bestuur gehad voor reflectie op de afgelopen periode en de focus op de komende periode (4e jaar LLF tot oktober 2020). Het eerste officiële deel vond plaats bij Hogeschool van Hall Larenstein. Hier werken we dinsdags met het gehele team samen aan onze opdracht.

We hebben gesproken over hoe de afgelopen periode is verlopen, waar we de accenten op hebben gelegd en waar de behoefte in het veld zit. Hoe kunnen wij daar als 4-koppig team zo effectief mogelijk op inspelen? Ook het komende jaar is onze rol wederom die van verbinder, facilitator en waar nodig initiator. Als de motor op gang is gebracht, laten wij los als de omstandigheden dit toelaten. Dit om snelheid en een soepellopende samenwerking tussen partijen te bevorderen.

Het tweede deel van de middag speelde zich af op de Leeuwarder grachten. Daar hebben we met elkaar gebrainstormd over onze positie en rol na oktober 2020. Waar denken wij het verschil te kunnen maken? Het destillaat van deze creatieve sessie nemen we mee in ons overleg in oktober met o.a. de gedeputeerde Kramer van de provinsje Fryslân. Nu al is duidelijk dat het overleg in een andere setting vruchtbaar is geweest, de oogst wordt meegenomen in ons werkplan.