Bijpraten met en presentatie aan verpachters

Afgelopen maandagavond waren wij uitgenodigd bij een aantal stichtingen en kerken in Bolsward die openstaat om natuurinclusieve landbouw in verpachtcontracten op te nemen.

Het was een boeiende bijeenkomst waarbij besproken is:

  • Waarom zou je hier een rol in willen nemen als verpachter?
  • Hoe ziet iedereen die rol?
  • Welke strategie pas je dan toe?
  • Welke voorwaarden kun je dan opnemen?
  • Hoe werkt dit met monitoring?
  • Hoe stem je dit af met de pachter?
  • En hoe staan in zijn algemeenheid pachters hier tegenover?

Wat uiteraard van essentieel belang is om verder te komen met dit onderwerp is dat meer duiding wordt gegeven aan het containerbegrip ‘natuurinclusieve landbouw’ (NIL). Daarbij is het nog altijd heel handig dat we twee jaar geleden de poster met praktische maatregelen hebben ontwikkeld.

Klik hier om de poster te downloaden en ook is hier de mogelijkheid voor boeren om een online test te doen om te checken in welke mate zij actief zijn met NIL. De poster schept(e) wederom veel duidelijkheid!