Bijvriendelijke erven

Zowel erven van boerderijen als tuinen van burgers kunnen in grote mate bijdragen aan het voortbestaan van veel bijensoorten. Bijen bestuiven voedselgewassen en zijn daarom van levensbelang voor onze voedselvoorziening.

Wat kun je zelf doen?

Vooral de wilde bijen kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Wat kun je zelf doen om een bijvriendelijke omgeving te versterken?

Ten eerste:

Voor een zo’n hoog mogelijke diversiteit aan bijen is het van belang om gedurende het hele seizoen een grote variatie aan bloeiende planten te hebben. Zorg ervoor dat er tijdens de gehele bloeiboog inheemse bloemen beschikbaar zijn, vanaf het vroege voorjaar (o.a. sneeuwklok, komkommerkruid) tot in het najaar (o.a. zonnebloem, klimop). Daarnaast kun je denken aan bloeiende groenten en kruiden in de moestuin.

Nestelgelegenheid

Zo’n 80% van de wilde bijen, waaronder alle hommels, graaft zelf hun nest in de grond, met name op schaars begroeide zanderige plekken. Dit kan een kale plek zijn of een zandwalletje. Andere solitaire bijen nestelen bovengronds in dood hout of in holle takken en stengels. Bijen houden van warmte, dus belangrijke voorwaarde voor een geschikte nestelplek is dat deze een flink deel van de dag in de zon moet liggen.

Meer informatie, afkomstig uit het project ‘Het boerenerf, the place to Bee’: Handleiding bij-vriendelijke erven.