Biodiversiteit op en rondom het boerenerf

Samen met Landschapsbeheer Friesland werken wij aan een visual waar de aankleding van eigentijdse boerenbedrijven in tot uiting komt. Wat kan gedaan worden om de erven (weer) om te toveren tot oases in het landschap voor meer biodiversiteit op een wijze die zorgt voor een aantrekkelijk landschap en aansluit bij typisch Friese landschapselementen? De visual sluit aan bij de structuurvisie van de Provinsje ‘Grutsk op ús romte’.

Uitgangspunten

Het boerenerf en het omringende landschap krijgen een duurzame en natuurlijk groene uitstraling met als aandachtspunten het praktische gebruik en eenvoudige onderhoud. Het erfontwerp zorgt voor een sfeervolle en prettige plek  om te verblijven en heeft tegelijkertijd voor natuur en landschap. Daarnaast is aandachtspunt dat het erf functioneel blijft en ten dienste staat aan de agrarische bedrijfsvoering of de eventuele nieuwe functie van het erf.

Er wordt gebruik gemaakt van van bomen, struiken en (vaste) planten die van oorsprong in onze streek thuis horen. Hierdoor gedijt de beplanting goed en heeft het grote waarde voor natuur en landschap. Door meer erven ‘aan te kleden’ zorgen we als het ware voor stepping stones in het landschap. Dit is hard nodig voor de bouw van een robuuste ecologische netwerk!

Bouw robuuste ecologische netwerken:

  1. Behoud en vergroot groen/blauwe gebieden (“eilanden”)
  2. Creëer ecologische verbindingen tussen groen/blauwe gebieden (“corridors”)
  3. Zorg voor stepping stones in ecologische verbindingsroutes (“kleine eilanden”);
  4. Zorg voor een samenhangen door netwerken te schakelen (“matrices”)

Persmoment

Op 22 mei, de internationale dag van de Biodiversiteit (uitgeroepen door de VN), wordt de visual gepresenteerd aan een aantal boeren die hiermee aan de slag willen. Dit zijn boeren van het collectief It lege Midden en de Waadrâne.