Hoe denkt u over een ‘Brûsplak’?

We zien de afgelopen jaren steeds meer initiatieven en ervaren steeds meer energie rond de verduurzaming van onze Noordelijke agrofood-opgave. De balans tussen economie en natuur vraagt een lange termijnvisie waar gefaseerd veranderingen doorgevoerd moeten worden.

Inmiddels zijn er in Fryslân actief:

  • Meer dan 115 organisaties met de transitie naar natuurinclusieve landbouw
  • Meer dan 300 initiatieven met duurzame voeding
  • Rond de 120 lopende projecten op het gebied van natuurinclusieve landbouw.
  • We zien allemaal de urgentie om veranderingen door te voeren, dit gaat sneller en krachtiger als er in het veld meer en vooral beter wordt samengewerkt. Nu vinden de activiteiten veelal versnipperd en niet volgens een bepaalde structuur plaats. De agrofoodtransitie is een opgave van ons allemaal.

Samenwerking
Hoe zorgen we voor een betere samenwerking  onderling en efficiëntere uitwisseling van informatie? Wij zijn voornemens om samen met andere partijen aan de slag te gaan met een Brûsplak waar de energie in het veld bij elkaar komt, niet alleen fysiek maar ook digitaal. Door elkaar vaker en spontaan te ontmoeten, verbeteren we de onderlinge communicatie. Wij denken hiermee één van de sleutels tot versnelling en concretisering in handen te hebben.

Uw mening
Wij zijn benieuwd naar uw mening hierover en of u zelf gebruik zou gaan maken van een Brûsplak. Daarom vragen wij uw medewerking voor dit korte onderzoek, het kost 𝗺𝗮𝘅𝗶𝗺𝗮𝗮𝗹 5 – 8 𝗺𝗶𝗻𝘂𝘁𝗲𝗻 van uw tijd. Klik hier om uw mening te geven.

 – Bottom up zoekt aansluiting bij top down en vice versa –