Brûsplakbijeenkomst Ecologisch Slootschonen 12/7

Afgelopen woensdag waren we bij de familie Diever in Echtenerbrug voor een brûsplakbijeenkomst over Ecologisch slootschonen. Na de opening door collega Anne Jansma sprak Gert Diever (gastheer en projectleider van Gebiedscoöperatie It Lege Midden) over zijn recreatiebedrijf en de toepassing van natuurinclusiviteit daarin. Vanuit agrarisch collectief It Lege Midden bracht hij de do’s en don’ts van ecologisch slootschonen aan het licht.

Vervolgens was het woord aan Gertie Papenburg (Floron). Als ecoloog sprak hij over de flora en fauna die je in een ecologisch geschoonde sloot kunt vinden en het belang van het behoud van die flora en fauna voor de sloot zelf en de stevigheid van o.m. de slootkanten.

Slootonderhoud

Door middel van vragen uit de zaal ontstond een discussie over baggeren, het belang van slootonderhoud en het voorkomen van dichtslibben van de sloten. Een conclusie hierbij is, dat helemaal niets doen geen optie is. Dan ontstaat teveel opschot van bomen en struiken en verlanding in de sloot. Vanuit het agrarisch collectief worden maatregelen bepaald voor gezond slootonderhoud.

Wetterskip Fryslân en provinsje Fryslân

Fokelien Looijenga van Wetterskip Fryslân legde uit wat Wetterskip Fryslân belangrijk vindt bij slootonderhoud. In Friesland is zo’n 21.700 km aan boerensloten. De primaire functie van een sloot is de aan- en afvoer van water, maar tegelijkertijd is een sloot enorm belangrijk voor de biodiversiteit. 5 m gezonde sloot kan al 200 soorten waterbeestjes huisvesten! Ook voor het behoud van wal en oevers is aanplant belangrijk, maar onderhoud onontbeerlijk. Haar presentatie vind je hier.

Marieke Fennema sprak tot slot nog namens Provinsje Fryslân over het belang dat de provincie hecht aan het behoud en vergroten van biodiversiteit in onze wateren.

Vanuit de 50 aanwezigen kwamen diverse vragen over o.a. gebiedsspecifieke maatregelen en de praktische toepassing van ecologisch slootschonen. In het najaar worden weer 3 demo’s over deze praktische toepassing gegeven. Nadere informatie hierover volgt z.s.m.

Veldexcursies

Na het theoretische deel was het tijd voor de veldexcursie. De aanwezigen gingen in 2 groepen uiteen; 1 groep ging met Gertie Papenburg en Anne Jansma op pad en de andere groep voegde zich bij Fokelien Looijenga en Jaap Zuidersma (It Lege Midden). Er werd gekeken naar de biodiversiteit in de aangrenzende (ecologisch geschoonde) sloten en de doorwatering van die sloten.

Tijdens de borrel naderhand werd er volop kennis uitgewisseld en nagepraat. Het bleef nog lang gezellig in Echtenerbrug.