Brûsplakbijeenkomst Wetter en greidefûgels

Volgende week woensdagmiddag staat er weer een Brûsplakbijeenkomst op de planning, dit keer met het thema: Wetter en greidefûgels (water en weidevogels).

Aan bod komt de gangbare boer (in Hilaard) zelf, Coos Andreae, hij vertelt over zijn motivatie om iets voor de weidevogels te betekenen en hoe het komt dat dat hem nu wel goed lukt. De crux zit ‘m erin dat hij dit nu SAMEN MET ANDEREN doet. Samen met de Bond voor de Friese Vogelwachten, de nazorger(s) en anderen uit de omgeving. Ieder met kennis op z’n eigen gebied en daarmee inspireren ze elkaar!

Verder vertellen een ecoloog en een medewerker van Wetterskip Fryslân over hun expertise. Daarnaast zal gedeputeerde Hoogland vanuit de  Provinsje Fryslân nog iets komen vertellen over wat de provincie hierin betekent. En daarna? HET VELD IN! Zelf zien en beleven onder begeleiding van een expert.

De bijeenkomst bestaat uit een theoretisch deel en een veldexcursie