Congres Toekomstbestendig boeren in Noord-Nederland

Verschillende partijen organiseren dit najaar gezamenlijk een congres op het Ecomunitypark in Oosterwolde.

Programma
Kansen van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) en de Bodem als Basis
12 oktober: Presentaties, workshops, bodem-beleef-sessies, netwerken, excursies,
boerderijbezoeken, ontmoetingen
13 oktober: Optioneel vervolgprogramma met excursies en boerderijbezoeken
14 oktober: Presentaties, workshops, ontmoetingen en netwerken

Voor meer informatie en opgave klik hier.