Functie van Consulent

Via de Landbouwdeals is LLF actief bezig, mede door LTO Noord geïnitieerd, met de ontwikkeling van een functie voor een CONSULENT  Er wordt in de landbouw veel nagedacht over natuurinclusieve landbouw, maar de concrete uitwerking naar de eigen bedrijfsvoering is vaak nog onduidelijk. Vragen van boeren zijn:

  • Wat is het?
  • Past het bij mij en bij mijn bedrijf?
  • Krijg ik zo een beter en toekomstbestendig bedrijf?
  • Wat moet er gebeuren in de bedrijfsvoering?
  • Wat kost het?
  • En natuurlijk: wat levert het op?

We zien vragen komen uit:

– landinrichtingsprojecten, bijv. boeren die in de buurt van natuurgebieden werken;

– uit het agrarisch natuurbeheer, bijv. een verdere vergroening van het ANLB, invulling van het nieuwe GLB per 2022;

– veen/weide, combineren van NIL bedrijfsvoering als route in de uitvoering van het Veen/weide plan

– maar ook algemene zin komen vragen, bijvoorbeeld boeren die zich oriënteren op de toekomst

Wij stellen een consulent voor NIL voor, die met cursussen, workshops en (individueel) advies landbouwers begeleidt naar verduurzaming en stappen richting NIL. Het aanbod van de consulent kan ingezet worden bij individuele / groepsvragen en in projecten veen/weide, agrarische natuurbeheer of landschapsinrichting.  Doel is om dit in het najaar van 2019 op te starten in de vorm van een experiment. Er wordt een werkgroep  geformeerd, die mede richting van de werkzaamheden kan aangeven. Een verdiepingsslag kan gemaakt worden op het moment dat er behoefte is om de opgedane kennis ook daadwerkelijk in gebieden toe te passen.  Voor deze ontwikkeling wordt nauw afgestemd met o.a. Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw en Fjildlab.