Coronaproof vervolg van het Natuurinclusieve stallenbouwproject

Vanochtend was er een Coronaproof vervolg van het Natuurinclusieve stallenbouwproject in het Fries Landbouw Museum in Leeuwarden.

Ysbrand Galama leidt de sessie vanuit onze pilot met een consulent. De resultaten vd enquête worden behandeld en we hebben Paul Galama vd Wageningen University & Research als keynote spreker.

Op locatie Dairy Campus loopt het project ‘Milieuvriendelijke stal’, hierbinnen worden meerdere vloertypen uitgetest. Wij werken hierin nauw met elkaar samen, een mooi voorbeeld van koppeling wetenschap – praktijk.

Het was een boeiende, interactieve bijeenkomst waarin we heel wat wijzer zijn geworden. Wat wel telt is dat er nog heel wat uitzoekwerk te doen is.