Cursus Samenwerking akkerbouw en melkveehouderij

Voor een veehouder is vanuit de kringloopgedachte het verbouwen van voedergewassen al dan niet in samenwerking met een akkerbouwer interessant. Ook vanuit het perspectief van de akkerbouwer zitten er voordelen aan het samenwerking met een melkveehouder. De komende periode organiseren wij als Living Lab Fryslân voor natuurinclusieve landbouw in samenwerking met ANV de Gagelvenne een cursus over dit thema.

Het doel van de cursus is om kennis, nieuwe inzichten en inspiratie op te doen over kringlooplandbouw, samenwerking en bijpassende teelten, daarbij rekening houdend met bodemkwaliteit en het versterken van de functionele agrobiodiversiteit. De cursus is ingestoken op bedrijven op zandgrond en zal als de coronamaatregelen het toelaten op verschillende bedrijfslocaties in Zuidoost Friesland plaatsvinden.

Data en locatie volgen zsm. De vier cursusmiddagen zullen naar verwachting plaatsvinden op vier woensdagmiddagen in maart vanaf 12.15 (inloop met lunch) tot circa 15.30 uur.

 

Programma cursus Samenwerking akkerbouw en melkveehouderij

Gespreksleider: Henk Westerhof

 

Bijeenkomst 1: Introductie, achtergrond en perspectief samenwerking akkerbouw en melkveehouderij

Bijeenkomst 2: Voordelen van teelten passend in rotatie en het rantsoen

Bijeenkomst 3: Bodemkwaliteit in relatie tot gewaskeuze en teeltmaatregelen in de rotatie

Bijeenkomst 4: Afsluitende excursie naar praktijkvoorbeeld

 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via dit formulier.