De inzet van de baggerpomp bij ecologisch slootschonen

Wat is het doel van het baggeren bij ecologisch slootschonen, hoe gaat het in zijn werk en welke machine is daarvoor het meest geschikt?

Deze vraag krijgen wij de laatste tijd steeds vaker nu we dit najaar volop bezig zijn met de organisatie en uitvoering van vijf demo’s over het Ecologisch slootschonen. Het is goed om hier wat meer aandacht aan te besteden.

Wat is Ecologisch slootschonen?

Het houdt in het kort in dat je niet alle vegetatie uit de sloot haalt, zodat de dieren die in de sloot leven ruimte blijven houden om in te schuilen doordat een deel van de water- en oeverplanten blijven staan.

Baggerpomp

Schonen met de maaikorf vindt ieder jaar plaats, waarbij in de praktijk vaak in het ene jaar de ene helft en in het andere jaar de andere helft van de sloot wordt geschoond. Het schonen met de maaikorf gaat vaak gepaard in combinatie met het baggeren met de baggerpomp. Doordat je met de maaikorf boven de bodem blijft, en een deel van de vegetatie blijft staan kan het zijn dat na verloop van tijd een baggerlaag ontstaat.

Om de diepte van de waterkolom op peil te houden en de waterkwaliteit te verbeteren wordt de baggerpomp gebruikt. Wij raden aan om gemiddeld eens in de 3 a 5 jaar de baggerpomp te gebruiken. Afhankelijk van de dikte van de baggerlaag is baggeren vaker of juist minder vaak nodig. Baggeren is m.n. nodig in gebieden met veengrond. In gebieden met klei en zand is baggeren minder vaak tot niet nodig.

Er zijn baggerpompen die zeer effectief zijn om de sloten in zijn geheel te baggeren en soms gelijktijdig ook te schonen. Door de grote werkbreedte van de machine of het gebruik van vleugels heeft het slootleven minder kans om aan de machine te ontkomen en komen veel vissen, amfibieën en insecten in de pomp terecht (zie figuur). De keuze van het type baggerpomp is daarmee heel bepalend.

Zogenaamde werpradslootreinigers zijn niet geschikt voor het uitvoeren van baggerwerkzaamheden binnen het pakket ecologisch slootschonen, omdat ze te destructief zijn voor het slootleven. Kies daarom voor een reguliere baggerpomp zonder vleugels, en werk altijd vanuit het doodlopende eind van de sloot zodat vissen weg kunnen komen.