Demo bodemverdichting verrast aanwezigen

Gisteren werd de demo in het kader van de bodemverdichting in Nijeberkoop, bij Wilfred Brouwer, druk bezocht. In totaal kwamen er zo’n 35 boeren op de bijeenkomst af. De demo werd gehouden als onderdeel van het project ‘Bodemverdichting Fryslân’, waarvan LTO aanjager is.

Het doel van dit project is meer bewustwording omtrent bodemverdichting realiseren. Agrariërs en loonwerkers moeten samen optrekken om bodemverdichting tegen te gaan of te voorkomen. Dit kan o.a. door lichtere machines te gebruiken en meer te werken met kruidenrijke grasmengsels.

Onderzoek toont aan dat 45% van de bodem in Nederland in meer of mindere mate is verdicht. In Fryslân, Groningen en Drenthe stellen onderzoekers (HvHL en Aequator) vast dat het hier zelfs om 60% gaat! Bodemverdichting verslechtert de bewerkbaarheid van de grond. Bovendien beperkt het de beworteling, de opname van water en de benutting van nutriënten door het gewas. Dit heeft lagere gewasopbrengsten tot gevolg.

De meerprijs van het gebruik van kruidenrijke mengsels en lichtere machines is beperkt, hiertegenover staan immers minder kosten. Denk aan: geen kunstmest, stikstofefficiëntie, bij droogte kan het gewas langer door produceren en uit praktijkervaring blijkt dat kruiden gezond zijn voor de veestapel; de veeartskosten kunnen naar beneden.

Nog meer voordelen: kruidenrijke graslanden zijn niet alleen effectiever tegen bodemverdichting, ze zijn ook veel beter bestand tegen droogte en dragen daarnaast bij aan de biodiversiteit.

De kruiden die Wilfred heeft gebruikt zijn cichorei, duizendblad, weegbree, honingklaver en karwij. Na een kuil gegraven te hebben zien de aanwezigen dat sommige wortels wel 80 cm diep zitten, terwijl de wortels van Engels raaigras maar tot 20 – 30 cm diepte komen.

Cichorei en rode klaver

Penetrometer om de grondweerstand te meten.