Duidelijkheid omtrent duurzame voedingsmiddelen

Gisteren hebben we een presentatie aan natuurorganisaties gegeven over de vermarkting van voedingsmiddelen die goed zijn voor de natuur, maar meestentijds iets duurder zijn t.o.v. de alternatieven die in de winkel liggen. Hoe zorg je ervoor dat deze producten meer verkocht worden? Wat kunnen wij en (natuur)organisaties hieraan doen?

Door meer afname kunnen boeren en tuinders immers de weg naar duurzaamheid inslaan en er hun boterham mee kunnen verdienen. Meestal betreffen het hier overigens producten in de korte ketens.

Onderzoek naar houding

Uit eerder onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau kwam naar voren dat mensen het behoud van het Friese landschap en biodiversiteit belangrijk vinden ook als dit betekent dat ze meer voor producten moet betalen geeft 82,9% dat dit akkoord is.

Onderzoek naar gedrag

Uit ons consumentengedragonderzoek kwam naar voren dat 44% van de 165 mensen die eerder in het onderzoek aangaven dat ze het behoud van het Friese landschap en biodiversiteit belangrijk vinden ook als dit betekent dat ze meer voor producten moet betalen, hadden geen d

uurzame producten gekocht.

Wat gaat er dan mis tussen houding en gedrag en hoe kunnen we positief gedrag stimuleren?

Struikelblokken voor een consument

Duidelijk is geworden dat GEMAK nog boven PRIJS gaat. Om het de consument gemakkelijker te maken om de juiste keuze te maken heeft Milieu Centraal in 2019 10 keurmerken gepresenteerd die bovengemiddeld scoren op duurzaamheid. Ze staken boven de rest uit met strenge eisen,

betrouwbare controle en duidelijke informatie.

Handelingsperspectief

Heeft u behoefte aan duidelijkheid en wilt u handelingsperspectief krijgen aangereikt? Kies dan voor een product met één van deze 10 keurmerken.

In een later stadium vertellen we wat wij concreet als Living Lab i.s.m. natuurorganisaties kunnen

betekenen voor duurzame merken.