Een sloot vol leven!

Op de boerderij van Eva (9), Manuel (6) en Mariëlle (4) is altijd veel te beleven. Momenteel is het slootleven erg in trek bij de kinderen. Ecoloog-in-de-dop Eva laat in dit filmpje aan haar broertje en zusje zien, wat ze met haar schepnetje in de sloot heeft gevonden. Zonder zwemdiploma’s mogen de jongsten nog niet bij het water komen, maar dankzij de poster Een sloot vol leven weten ze deze slak toch te determineren.

De posters zijn afgelopen weekend ook volop uitgedeeld tijdens de IVN Slootjesdagen. Een mooi middel om meer over het slootleven te leren.

Wil je meer weten over slootleven? Op 12 juli a.s. organiseren wij een Brûsplakbijeenkomst rond dit thema. Meer informatie hierover volgt z.s.m. Vanzelfsprekend nemen we de posters dan ook mee. Het bestellen van deze of andere posters kan via onze website.