1e Exemplaar poster Akkervogels uitgereikt

Sinds deze week hebben we een poster specifiek gericht op AKKERVOGELS beschikbaar, nl: ‘Akkervogelrijk boerenland’.

Beheer van het land

De poster maakt beeldend duidelijk welke soorten kunnen voorkomen op akkerlanden, mits het beheer zo goed als mogelijk wordt uitgevoerd. Ter inspiratie en informatie staan de beheermogelijkheden aangegeven.

Eerste exemplaar

De 1e versie van de poster werd afgelopen week door onze collega Harjan Bruining uitgereikt aan voorzitter Hans Kroodsma van agrarisch collectief Waadrâne tijdens een bijeenkomst in Ternaard waar hun 1e uitgegeven magazine ‘Útfûgelje’ gepresenteerd werd. (foto: Bote Sape Schoorstra)

Bijvangst

De positieve reacties van burgers die de mooie bloemenvelden weten te waarderen, stemt de boeren positief. ,,Wy krije in protte leuke reaksjes fan minsken oer it moaie lânskip en der wurde hiel wat foto’s makke.’’ Ecoloog Bauke Koole was vooral blij verrast door de zeldzame insectensoorten die hij in het gebied van Waadrâne aantrof, zoals de moshommel.

Complimenten van de minister

Het akkervogelbeheer staat hier stevig op de kaart. In een videoboodschap gaf landbouwminister Adema aan dat dit collectief als voorbeeld dient voor vele andere regio’s in Nederland. Het collectief levert het bewijs dat het mogelijk is om duurzame landbouw te combineren met natuurbehoud.