Eerste studiegroepbijeenkomsten

De eerste bijeenkomsten van de nieuwe studiegroepen starten deze week.

Gisteren vond de 1e sessie plaats in Achlum: Stalsystemen en mest. Onze collega Anne Jansma vertelde eerst wat over ruige mest en wat voor effect dit heeft op de bodemkwaliteit.

LAP adviseur Atze Abma vertelde over stalsystemen gericht op het verkrijgen van (meer) ruige mest en wat hierin de opties en afwegingen zijn.

  • Wat voor voordelen zijn er met het gebruik van organische mest?
  • Wat doet dit met het bodemleven en de wormen?
  • Hoe stel je ruige mest samen?
  • Wat zijn de effecten van verschillende stalsystemen op de mest?
  • Hoe kun je het beste stapelbare mest maken en opslaan?

Er vond discussie plaats, kennis en ervaringen werden gedeeld. En uiteraard gingen we met z’n allen ‘efkes buorkjen’ in de stal van Lieuwe en Bauke Tjalle Anema. Hoe doen zijn het op het bedrijf en welke voordelen ervaren zij?

In de volgende bijeenkomst gaan we nog dieper in op het bemesten van het land. Het was weer een inspirerende sessie!