Evaluatie pilot consulent

Eind vorig jaar hebben we drie groepen gefaciliteerd die aan het werk zijn gegaan onder begeleiding van een consulent. Eén groep was gericht op Natuurinclusieve stallenbouw en twee andere groepen op Samenwerking melkveehouderij – akkerbouw. Wegens Corona hebben we op één na, alle sessies digitaal moeten houden. Dat was meteen ook het grootste manco volgens de deelnemers.

We hebben een korte evaluatie onder de deelnemers gehouden en daar kwam het volgende in hoofdlijnen uit:

Groepen: Samenwerking melkveehouderij – akkerbouw

 • Wel kennis opgedaan, fijn om contact te hebben met anderen uit de groep en het netwerk uit te breiden.
 • De voorkeur gaat uit naar fysieke bijeenkomsten en evt. voor een klein deel digitaal.
 • Het doel is bij de meesten niet behaald, het strandt nu nog op praktische toepassing.
 • Wat zien we wel? Huidige samenwerkingen worden verder uitgebouwd.
 • Naast de online bijeenkomsten is Whatsapp een belangrijk middel voor de groep onderling of 1 op 1 contact.
 • Meer dan de helft wil door met een vervolg van deze groep en thema.
 • Het grootste gemis was fysiek contact met elkaar, digitaal vindt er minder interactie plaats.
 • Eén persoon meldt dat hij meer economische onderbouwing prettig had gevonden.
 • Een excursie, zien in de praktijk, zou een welkome aanvulling op de cursus zijn
 • Organisatie: voldoende – goed.

Groep: Natuurinclusieve stallenbouw

 • Meerwaarde was vergroten van kennis en contact, besprekingen met collega’s
 • Men wil allemaal verder met de bouw van een nieuwe stal en de meesten gaan < 1 jaar los.
 • Wat opvalt is dat er buiten de groepsessies om weinig / geen contact met elkaar is. → Wellicht de volgende keer bij de start van een nieuwe groep ook een whatsapp groep aanmaken om contact onderling te bevorderen.
 • Meer dan de helft wil door met een vervolg van deze groep en thema.
 • Grootste gemis was naast de groep sessies, advies op maat voor de individuele boeren.
 • Voor een vervolg gaat de voorkeur uit naar een hybride vorm van bijeenkomsten. Dus zowel off- als online.
 • Organisatie: voldoende – goed.
 • Het doel is bij het merendeel niet behaald. Het doel was op voorhand niet bekend. → Volgende keer vooraf uitvragen ivm verwachtingsmanagement.
 • Tips: ook eens een beleidsmaker erbij halen. Behoefte aan: uitwerking naar concretisering; daarbij is het nodig dat er eerst meer bekend is over de opbrengst van meststoffen.

Overige opmerkingen

 • Efficiënter groenbemesters telen
 • Nieuwe gewassen uitproberen
 • Bestaande samenwerkingen uitbreiden
 • Meer onderzoek en kennis opnemen
 • ‘Ga zo door!’
 • Veel nieuwe kennis opgedaan
 • Naast groepsbegeleiding is individuele begeleiding erg welkom
 • Hulp bij vergunning stallenbouwtraject
 • Hulp bij toekomstvisie