Filmopnames rondom het thema: voederbieten

Een ideaal gewas waarmee melkveehouders en akkerbouwers in regionale kring kunnen samenwerken!

We merken meer animo van boeren die hiermee aan de slag willen, in september gaan we hier dan ook specifiek een cursus voor opstarten. Om nu al boeren van informatie en inspiratie te voorzien zijn we gisteren op ronde geweest door de provincie en hebben met verschillende experts en ervaringsdeskundigen gesproken. Er zijn interviews op camera opgenomen, eind volgende week verwachten we dat de filmpjes klaar zijn.

We zijn gestart in Leeuwarden, daar hebben de specialisten van Hoogland ons van hoogwaardige kennis voorzien. Nogmaals dank

Teo vertelt voor de camera over de verwerkte tarwe.

voor jullie input Sieberen Bakker (rundveespecialist) en Teo Wijbenga (teeltadviseur).

Akkerbouwer

Daarna heeft boer Piet Hoekstra uit St Jacobiparochie ons verteld over het proces van voederbieten bij een akkerbouwer en tips & tricks met ons gedeeld. Enkele tips zijn: laat je goed voorlichten voordat je start en maak goede, zakelijke afspraken als melkveehouder-akkerbouwer onderling. Je gaat met elkaar een samenwerking aan waarbij je elkaar versterkt en vooruit helpt, het zou zonde zijn als deze vertrouwensrelatie stagneert door miscommunicatie omtrent zakelijke afspraken.

Melkveehouder

De derde locatie was in Lemmer, bij melkveehouder Piet Jan Thibaudier. Piet Jan is de schoonzoon van Piet Hoekstra. Zo hebben ze naast een familieband ook een kringlooprelatie in de landbouw tot stand gebracht, dit werkt voor hen uitstekend! De samenwerking betreft niet alleen voederbieten, maar ook stro, gras betacal en via Hoogland wordt nu onderzoek gedaan naar eiwit; denk dan aan erwten en bonen. Ook vindt er uitwisseling van machines plaats (zaaien en beregenen ). Alleen de samenwerking omtrent mest is minder handig in verband met de afstand.

Wij verwachten volgende week de filmpjes met jullie  te kunnen delen. Indien je als boer hier meer kennis over wilt opdoen, dan kun je je bij ons kenbaar maken en inschrijven voor de cursus die dit najaar start. Dit kan via emailadres: info@livinglabfryslan.frl

Carla ruikt even…

Ook de zoon van Piet-Jan toont nu al interesse voor het onderwerp.