Give a shit

Het grootste gat in de agrarische kringloop is HET GAT VAN DE BURGER. 
 

 

Vorige week zaterdag bestond de mogelijkheid voor burgers in Nederland om bij tal van b
oeren hu
n poep in te leveren. De campagne heet ‘Give a shit’. Hier was gelukkig veel media-aandacht voor.
 
Afgelopen jaren hebben we meerdere keren met tal van andere partijen aandacht aan dit thema besteed. Het is immers doodzonde dat we de menselijke nutriënten massaal door de toilet wegspoelen en daarnaast massaal nutriënt als fosfaat, stikstof, kali importeren uit o.a. Marokko en Rusland. Deze input is eindig, naar verwachting al in 2030. Daarnaast zijn voor het maken van kunstmest veel fossiele brandstoffen nodig…

©Foto: Hoge Noorden / Jacob Van Essen
30-03-2022
Bestuurders in de rij voor composttoilet. Promo-actie van Friese Milieu Federatie en anderen voor het gebruik van mensenpoep als meststof.
Friese bestuurders sluiten gat in de kringloop
ÔGive a shit!Õ
De Friese bestuurders zijn het roerend met elkaar eens. Het is de hoogste tijd om het gat in de kringloop te sluiten. Daarom voegen dijkgraaf Luzette Kroon, Wetsus-directeur Cees Buisman, Friese Milieu Federatie directeur Hans van der Werf, directeur Circulair Friesland Evert Jan van Nijen, wethouder Sœdwest Frysl‰n Bauke Dam, statenlid Jochum Knol, statenlid Maaike Prins, Jacob Porsius van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Arjan de With van de Vereniging tot Behoud van Boer & Milieu en Foppe Nijboer van Grondig daad bij woord. Op het erf van melkveehouder Albrecht Finnema in Warstiens.
Op woensdagmiddag 30 maart om 16.45 uur staan zij in de rij voor het composttoilet. Zo geven zij een belangrijke stimulans aan de stap naar Kringlooplandbouw en naar een Circulaire Economie. Practor Kringlooplandbouw Ruud Hendriks geeft een korte introductie.
Het blijft niet bij dit bijzondere moment. Aansluitende vervolgactiviteiten zijn al in voorbereiding.

 

Inmiddels zijn we een stap(je, we zijn er nog lang niet…) verder in het proces dat het mogelijk wordt dat menselijke nutriënten weer mogen worden gebruikt voor in de landbouw.
 
Er is nl. een motie ingediend door enkele mensen uit de politiek voor het recyclen van nutriënten uit menselijke mest. Het staat dus nu ook op de politieke agenda.
 
Wordt vervolgd, meer info: https://www.broodjepoep.com/give-a-shit