Het nieuwe GLB, ecoregelingen en een puntensysteem?

Het nieuwe GLB gaat vanaf 2023 toekomstbestendige landbouw sterker belonen. Eén van de ideeën is om dat te doen via ecoregelingen en een puntensysteem. Agrariërs die op hun bedrijf ruimte maken voor houtopstanden of ecologische slootranden bijvoorbeeld, kunnen daarvoor een vergoeding krijgen.

We hebben in Nederland grote uitdagingen op het gebied van milieu, klimaat en natuur. Het nieuwe GLB verandert mee en richt zich op die uitdagingen. Het puntensysteem is een voorbeeld van een prestatiegerichte betaling, die eraan bijdraagt dat we de gestelde doelen gaan halen.

Hoe zou dat precies werken?

Hoe bepalen we wat wel en wat geen punten oplevert?

En hoe implementeer je dit zo eenvoudig mogelijk op je bedrijf?

Hoe regel je de controle in?

Is het een goed idee?

Dat bespreken we in een Webinar op 22 september om 15.30 uur. Je kunt je hier via de link opgeven of op de website Toekomst GLB. Je kan in het Webinar heel eenvoudig vragen stellen of opmerkingen maken en daar zullen de gasten uitgebreid de tijd voor nemen. Vragen waar we niet aan toekomen zullen in een later stadium worden beantwoord.

Wie zijn de gasten?

  • Aard Mulders is beleidsadviseur bij het Ministerie van LNV en lid van het team dat het Nationaal Strategisch Plan opstelt.
  • Ben Haarman is portefeuillehouder Natuur- en Landschapsontwikkeling bij LTO Nederland.
  • Alex Datema is voorzitter van BoerenNatuur, de organisatie onder wiens paraplu een groot deel van de GLB pilots wordt uitgevoerd.
  • Het gesprek wordt geleid door Jessica van Spengen.

Voor wie is dit interessant?

  • Voor boeren die zich graag tijdig voorbereiden op het nieuwe GLB.
  • Voor boeren op zoek naar kansen om hun bedrijf te verduurzamen.
  • Sectorvertegenwoordigers en andere belanghebbenden die een mening willen vormen.
  • Organisaties die op zoek zijn naar manieren om ons voedselsysteem te verduurzamen en de landbouw te helpen in de transitie naar een meer klimaatvriendelijke kringlooplandbouw in een biodivers boerenlandschap.

Voor eventuele vragen kun je terecht bij: Jantina Wiersma: j.wiersma@fryslan.frl of via 0611317577