Hoe ziet een transitieperiode er uit?

Het is duidelijk dat we ons middenin een transitiefase bevinden. We gaan van een gangbare landbouw waar kunstmest, ligboxstallen en grote groene grasvlaktes gemeengoed zijn naar een meer natuurlijker vorm van landbouw. ‘Natuurinclusief’, ‘biologisch’, ‘kringlooplandbouw’; het zijn allemaal benamingen voor een vorm waarbij meer in samenhang met de natuur wordt gewerkt.

Wat houdt een transitie zoal in? Wat kunnen we leren uit transities uit het verleden? Door meer know how over de context, krijgen we een beter beeld en kunnen we beter positioneren en schakelen. Hier kan iedere speler in het veld zijn/haar voordeel mee doen.

Samen met Innovatie socioloog Bart Bremmer zijn we op verkenning gegaan en gekomen tot de VOLGENDE UITWERKING In het stuk komt o.a. het volgende naar voren:

  1. Wat is er momenteel aan de hand in de landbouw?
  2. De verschillende niveaus die te onderscheiden zijn in de transitie
  3. De verschillende bedrijfsketenoriëntaties en de marktbenadering
  4. Fasen in transitie
  5. Overzicht van organisaties en activiteiten.