Honderden wildcamera’s in de provincie

Via de provinsje Fryslân worden zo’n 170 camera’s gefaciliteerd aan de agrarische collectieven. Hiermee worden in 24 gebieden de nesten van weidevogels gevolgd. Dit gebeurt in het kader van de Pilot Steenmarter. Uiteindelijk zijn de opgenomen beelden bedoeld om bewijsmateriaal te verzamelen voor het afgeven van een eventuele ontheffing voor het vangen van steenmarters.

Een wildcamera werkt op bewegingsdetectie. Zodra de sensor geactiveerd wordt, start 10 seconden film. Dit wordt dus toegepast voor het inventariseren van predatoren die ‘s nachts of overdag de weidevogelgebieden intrekken. In sommige gevallen worden camera’s gebruikt bij de nesten om te kunnen kijken welke eventuele predatoren het nest leegroven.

De camera’s zijn geplaatst in de meest succesvolle weidevogelgebieden waar sprake is van hoge predatie.

Naast de beelden van vossen, steenmarters, huiskatten e.d. komen er schattige filmpjes voorbij zoals dit beeld waar een aantal kievitkuikentjes voor de camera langslopen.

Bronvermelding: Fûgelwacht Makkum.