Instructievideo’s en kennisdocument ecologisch slootschonen

Afgelopen periode is er door Gebiedcoöperatie It Lege Midden geïnvesteerd in de kennisontwikkeling rondom ecologisch slootschonen. Deze kennis hebben zij omgezet in een bruikbare factsheet en onderstaande instructiefilms. Zo worden er concrete adviezen gegeven over hoe bij ecologisch slootschonen de oeverplanten te behouden en het dierenleven de mogelijkheid te geven om te vluchten. Daarnaast worden er tips gegeven over het behoud van flora en fauna bij het baggeren.