Kenniscarrousel natuurinclusieve landbouw op 30 september

Al veel Friese boeren zetten stappen op weg naar een natuurinclusieve landbouw (NIL). We weten inmiddels dat de weg hiernaartoe niet altijd even makkelijk is. Een daadwerkelijke omslag in je bedrijfsvoering betekent en vergt nogal wat. Er komen veel nieuwe zaken en kennis bij kijken en nog niet alles is ‘proven technology’.

Gelukkig staan boeren er niet alleen voor en zijn er instanties die willen helpen om de transitie te versoepelen, o.a. door het aanreiken van kennis.

Uitnodiging

We nodigen je van harte uit om 30 september deel te nemen aan de Kenniscarrousel die wij in samenwerking met de Landbouw Adviespool organiseren. Zes verschillende thema’s van NIL worden uitgelicht, je kunt je voor drie inschrijven.

Kennissessies/workshops:

1. Natuurinclusieve landbouw
Wat verstaan we hieronder en welke stappen kan ik als ondernemer zetten?
Jehannes Fopma
2. Bodem
De bodem is de basis van alles: wat kun je zelf doen aan verbetering bodemstructuur en wat levert het op?
Ria Commandeur
3. Samenwerking Akkerbouw – Melkveehouderij
Welke kansen zijn er voor samenwerking? Inclusief succesvolle praktijkvoorbeelden
Henk Westerhof
4. Agrarisch natuurbeheer
Weidevogelbeheer en botanisch beheer: waar(om) kan het? En hoe dan?
Henk Oud
5. Bedrijfseconomische resultaten
Hoe vertaalt NIL zich in bedrijfs economische resultaten? Tips & tricks.
Ids van der Ploeg
6. Biodiversiteit op en rond het erf
Welke mogelijkheden zijn er? Waar moet je rekening mee houden? Tips & tricks.
Gerrit Tuinstra

Locatie
Húns – onze kantoorlocatie Phlox, het dorpshuis en het kerkje.

Aanmelden

Meld je vóór 23 september a.s. hier aan.

Klik hier om de uitnodiging in PDF-formaat te downloaden.