Kick off van nieuwe studiegroepen

Op 28 november was de aftrap van twee studiegroepen die dit najaar starten met het leren over en uitdiepen van actuele onderwerpen.
De aftrap werd gedaan door Frank Verhoeven van Boerenverstand. De studiegroep voor de boeren die al wat verder zijn wordt begeleid door Jaring Brunia en de tweede groep wordt begeleid door Jehannes Fopma.

De studiegroepen bestaan in totaal uit 5 bijeenkomsten en een gezamenlijke excursie naar een nader te bepalen locatie.

De sfeer was goed, we zijn breed ingestoken en hebben een aantal onderwerpen aangekaart die de komende periode uitgediept gaan worden. Waar mogelijk zal dit plaatsvinden op locatie bij één van de deelnemende boeren die al aan de slag is of aan de slag wil gaan met het betreffende onderwerp en een specifieke vraag heeft.

De eerstvolgende bijeenkomt voor de 1e groep boeren gaat over voederbomen. Hoe kun je dat het beste op jouw terrein inrichten? De 2e groep gaat aan de slag met bemesting.

Na de bijeenkomsten organiseren we een sessie voor een breed publiek waar we de opgedane kennis graag met u delen.