Landelijke primeur voor Fryslân: Eerste gecertificeerd CO2-reductieproject Valuta voor Veen van start

Gisteren werd de 1e transactie van het project Valuta van Veen feestelijk gevierd met tal van genodigden. Projectmedewerkers, stakeholders, gedeputeerde Hoogland en natuurlijk waren de aanbieder van de certificaten,  biologische melkveehouder Sjoerd Miedema en de afnemer, René van Glabbeek van XT Orange® aanwezig in Haskerdyken.

Miedema produceert als eerste in Nederland CO2-certificaten op basis van de erkende methodiek Valuta voor Veen (https://lnkd.in/gWDZrnj). Door het waterpeil in zijn veenweiden te verhogen stoot het veen minder CO2 uit. Dit scheelt over 10 jaar 4370 ton C02 en levert Miedema verhandelbare C02-certificaten op voor de vrijwillige koolstofmarkt.

XT Orange is één van de eerste kopers in Nederland van deze certificaten. Het bedrijf vindt innovatie en duurzaamheid belangrijk en is er in geslaagd de CO2-belasting van haar product met 70% terug brengen. Ze gaan voor de 0 en willen CO2 neutraal zijn. De laatste 30% compenseren ze vrijwillig door aankopen van certificaten van boer Miedema. Een prachtige samenwerking die loont voor beide partijen.

Miedema krijgt een beloning voor extra inspanningen, XT Orange onderscheidt zich op duurzaamheid en met elkaar wordt bijgedragen aan klimaatwinst (minder CO2-uitstoot), minder bodemdaling, meer waterberging etc. Meer info op de website van de Koolstofbank http://koolstofbank.nl, een initiatief van de landelijke Natuur- en Milieufederaties.

Klik hier voor het artikel dat Nieuwe Oogst aan deze eerste transactie wijdde.