Living Lab aanpak gaat over de grens

 

Vandaag is een artikel over onze collega Carla Boonstra gepubliceerd in de Leeuwarder Courant. Het nieuws is door een journalist opgepakt, dat ook in het buitenland (Indonesië) met interesse wordt gekeken naar de aanpak van Living Lab Fryslân over hoe de samenwerking tussen boer – natuur soepeler kan verlopen.

Carla heeft met haar twee kinderen (15 en 16 jaar) vrijwilligerswerk gedaan in nationaal park Gunung Leuser om het leefgebied van de oerang oetan in tact te houden en te beschermen. De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit monitoring van deze bedreigde mensapen, zaden zoeken en bomen planten waar de oerang oetan zich graag in bevindt.

Samenwerken met local farmers

Naast de werkzaamheden op het eigen terrein van conservation program Batu Kapal is het goed om de samenwerking met de omgeving te zoeken. Juist de corridors in de jungle zijn zo belangrijk voor de dieren om van A naar B te komen en soortgenoten te zoeken om te gaan paren. Hoe kun je hierin samenwerken met de local farmers? Wat zijn de hobbels waar men nu tegenaan loopt en welke uitdagingen spelen er? Wat zou een strategie / aanpak kunnen zijn om de samenwerking met de boeren te versoepelen?

Carla heeft verteld wat op basis van kennis en ervaring bij Living Lab werkt en waar resultaat mee geboekt wordt en advies gegeven over de aanpak voor wat betreft communicatie.

Het hele artikel is via deze PDF te lezen.