Rijksweg 2, Jirnsum

Welkom op het biologische bedrijf!

Een groep biologische boeren die – binnen het kader van het project ‘De Bioboer Centraal’ – de afstand tussen biologische boeren en anderen, die zich verbonden voelen met het buitengebied, wil verkleinen, organiseert op dinsdagavond 14 juni a.s. bij biologisch melkveebedrijf van de familie van der Hoek in Jirnsum een interessante avondbijeenkomst.

De aanleiding is dat bioboeren in hun omgeving zien dat er nog wel eens onbekendheid is over de bredere waarden en de praktische oplossingen van de biologische landbouw voor de kwaliteit van de leefomgeving en de huidige opgaves. Mede door Corona, klimaat en oorlog is dit nog meer actueel geworden. Veel mensen zijn op zoek naar verduurzaming van hun eigen activiteiten. Een verantwoorde productie van voedsel leidt tot een gewaardeerd product, een gezonde omgeving en minder afhankelijkheid van externe inputs. De bodem speelt hierbij een belangrijke rol. Dat geldt voor alle boeren, ook al verschillen de bedrijfssystemen en de grondslag. Zo zoekt ieder zelf naar nieuwe mogelijkheden om toe te passen in zijn of haar eigen omgeving.

Deze groep boeren wil de dagelijkse praktijk van een biologisch bedrijfssysteem ‘live’ inzichtelijk maken. Om in het veld te laten zien wat hen als bio-boeren inspireert en waar zij tegenaan lopen bij het werken aan gezonde producten en een ‘bio-diverse’ omgeving. Zij hopen concrete
eye-openers en aangrijpingspunten te bieden voor een inspirerend gesprek. Misschien kunnen we elkaar zo op ideeën brengen, vanuit een gezamenlijke wens om binnen de voedselketen allemaal een stap te zetten in een toekomstbestendige landbouw!

Graag aanmelden bij Marian de Haan marian.de.haan@landschapstaal.nl