Lezing ontwikkelingen van de stallenbouw en stalinrichting voor melkvee tussen 1950 en 2000

Organisator: Boerderijenstichting Fryslân en Fries Landbouwmuseum

Spreker: Reimer Rauwerda , vanaf 1960 medewerker en van 1983 tot 2000 directeur van Brouwers Stalinrichtingen te Leeuwarden.

Hoe het plan ‘Mansholt’ en regelgeving door de overheid ook invloed had op de ontwikkeling van de boerderijbouw in Nederland. Reimer Rauwerda geeft een overzicht van de ontwikkelingen sinds 1945, in het bijzonder van de huisvesting van melkvee en de invloed daarvan op de bedrijfsvoering. Zijn motto is: ‘Een gezonde koe is vooral ook in het belang van de boer’. Het zijn in de jaren na de oorlog voornamelijk de uitbreidingen en moderniseringen van de grupstallen waarvoor Brouwers Stalinrichtingen veel drinkbakjes en vastzetsystemen levert.

In 1963 wordt op de Frisiana de inrichting van de stallen door Brouwers verzorgd. Deze firma heeft vanaf het midden van de jaren zestig, samen met het Rijks Landbouwconsulentschap voor de Boerderijbouw en het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen te Wageningen, een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de ligboxstal. Eind jaren zestig is begonnen met de productie van voerhekken, boxafscheidingenen de installatie van complete ligboxstallen. Het aantal werknemers groeit uit tot ca. 70.

De mechanisatie en de innovaties, alsmede productiebeperkingen en de aandacht voor het milieu en dierenwelzijn hebben het beeld van het agrarische landschap in de loop der jaren ingrijpend veranderd.

Om de lezing bij te wonen is aanmelding noodzakelijk.

De landbouw en economie van Fryslân. Toen, nu, hoe straks?

Het Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy en het Fries Landbouwmuseum organiseren op vrijdag 3 februari a.s. de laatste lezing in de reeks ‘Kansrijke verdienmodellen voor de Friese boer en Agrofood sector’. Deze keer wordt het thema benaderd vanuit de politiek door gedeputeerde Friso Douwstra.

Het platteland staat voor grote uitdagingen: verduurzamen van de landbouw, versterken van natuur, minder stikstofdepositie, afremmen van klimaatverandering en verbeteren van de waterkwaliteit (denk aan derogatie) zijn thema’s die bijna dagelijks in het nieuws zijn. Hoe kunnen de potenties van de agrofoodsector in Fryslân ingezet worden om de uitdagingen voor de toekomst het hoofd te bieden met behoud van een goed verdienmodel voor de agrariërs?

Rond dit thema is een reeks van drie lezingen georganiseerd waarbij het thema benaderd wordt vanuit de wetenschap, het bedrijfsleven en de politiek. Friso Douwstra besluit de reeks van drie lezingen. Hij is sinds oktober 2021 gedeputeerde van onder andere economie en financiën en daarvoor wethouder in de gemeente Leeuwarden.
Petra Berkhout (senior onderzoeker bij Wageningen Economic Research) en Lubbert van Dellen (agrarisch bedrijfsadviseur en fiscalist) gingen hem voor. Hun lezingen zijn hier terug te lezen.

Plaats: Fries Landbouwmuseum. Aanvang 14:00 uur.
Gratis entree maar wel graag reserveren via deze link of via de mail: info@frieslandbouwmuseum.nl

Kansrijke verdienmodellen voor de Friese boer en Agrofood sector (2/3)

Een benadering vanuit de economische situatie op Friese melkveebedrijven en hun concurrentie positie.

Het Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy en het Fries Landbouwmuseum organiseren op vrijdagmiddag 2 december a.s. een lezing. De aanvang is 14:00 uur. Spreker is Ing. Lubbert van Dellen (1975) die sinds 1998 als agrarisch bedrijfsadviseur en fiscalist werkt bij Accon AVM, ondertussen Flynth adviseurs en accountants.

De titel van haar lezing is: Kansrijke verdienmodellen voor de Friese boer en Agrofood sector. Benadering vanuit de economische situatie op Friese melkveebedrijven en hun concurrentie positie.

Kansrijke verdienmodellen voor de Friese boer en Agrofood sector (1/3)

Benadering vanuit de wetenschap.

Het Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy en het Fries Landbouwmuseum organiseren op vrijdagmiddag 18 november a.s. een lezing. De aanvang is 14:00 uur. Spreker is mw. Ir. Petra Berkhout, die sinds februari 2001 als agrarisch econoom en senior onderzoeker werkzaam is bij Wageningen Economic Research (WEcR, voorheen het LEI).

De titel van haar lezing is: Kansrijke verdienmodellen voor de Friese boer en Agrofood sector. Benadering vanuit de wetenschap.

Museumnacht FRL primeur: een ligconcert onder de wol met….

Matjes klaar? Liggen maar! Tijdens Museumnacht FRL geniet je in het Fries Landbouwmuseum van een heus ligconcert met de muziek van ZEA (Arnold de Boer) en als voorprogramma en opwarmertje het duo Iris Dicke en Martijn Antonides. Het belooft een boeiende, (niet slaapverwekkende) avond te worden.

Je neemt zelf een matje mee, en op het mooiste plekje in het Landbouwmuseum ga je onder de wol. Letterlijk, want van het museum krijg je een wollen deken om onder te liggen.

Na of voor ligconcert kan je de expositie 100% Wol bekijken. Deze expositie laat de waarde van deze bijzondere, duurzame grondstof zien. Ware kunststukken van o.a. de wol van de Leeuwarder schaapskudde en van de schapen van het museum zijn te bewonderen.

Het ligconcert begint 22:00 uur en duurt ongeveer 1 uur. Het museum is wel open vanaf 19.00 uur. Tijdens het concert is het museum gesloten voor ‘los’ bezoek.

Naar de veemarkt

Op woensdag 14 september a.s. organiseert het Fries Landbouwmuseum samen met de Veemarkt Leeuwarden een excursie naar de nieuwe veemarkt. Doel hiervan is om geïnteresseerden kennis te laten maken met de veemarkt en de werkwijzen daarvan.

De aanvang is om 17:00 uur in het Fries Landbouwmuseum met een inleiding van de voorzitter Andries Kingma. Daar kan ook de expositie over veemarkten bezichtigd worden.

Na soep en broodjes gaat u op eigen gelegenheid naar de veemarkt waar u letterlijk de handel en wandel van de veehandel gaat bekijken. Er is nog een nazit in de kantine van de veemarkt.

Expositie Aldert van der Poort

Dit jaar is het 250 jaar geleden dat Aldert Jacobs van der Poort is geboren. Deze Dokkumer schilder die al op 36-jarige leeftijd overleed, was een veelzijdig kunstenaar. Van hem is vrij weinig werk bekend, maar wat er is, is van hoge kwaliteit.

Zes grote behangsels van zijn hand hangen in het Fries Landbouwmuseum. Ze zijn opmerkelijk vanwege de zeldzaamheid. Tussen het einde van de zeventiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw zijn er namelijk bijna geen landschappen in Friesland geschilderd. In de ontwikkeling van de Nederlandse landschapsschilderkunst, nemen ze zodoende een bijzondere plaats in.

De expositie loopt tot het einde dit jaar. Vanaf 1 november is het museum alleen in de weekenden geopend.

Kijk voor openingstijden, aanmelden bezoek en de route op www.frieslandbouwmuseum.nl