Masterclass: Boeren leren van boeren

Living Lab is een lerend netwerk van boeren die natuurinclusieve landbouw praktiseren.
Na de Masterclass van 2016/17 en 2017/18 is gaan we het concept van Masterclasses inbrengen in de landbouwdeal Natuurinclusief onderwijs. Dit doen we samen met de Hogescholen Van Hall Larenstein en Aeres en het Nordwin College. In Q1 2019 volgt hierover meer nieuws.